Verslag overleg vrij verkeer werknemers MOE-landen

12-04-2006 15:15 12-04-2006 15:15

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) vindt het uiterst belangrijk
dat verdringing van Nederlandse werknemers door onderbetaling van
werknemers uit MOE-landen wordt voorkomen. Daarnaast is er echter het
principe van vrij verkeer van werknemers binnen de EU. Er dient dus een
afweging te worden gemaakt.

In alle werksituaties moet worden voldaan aan de Nederlandse arbeidsvoorwaarden,
of werknemers nu wel of niet uit Nederland afkomstig zijn.
Het laten vervallen van de arbeidsmarkttoets brengt de praktijk van een
vrij verkeer van werknemers erg dichtbij, nu de toets na de versoepeling
van de tewerkstellingsvergunningprocedure in feite een controle vooraf is
op het nakomen van wettelijke verplichtingen. Waarom vindt de staatssecretaris
het nodig om nu al te zeggen dat de controle vooraf op het
nakomen van de Nederlandse regels per 1 januari 2007 zal worden afgeschaft?
Denkt hij dat controle vanaf die datum niet meer nodig is?

In België is gekozen voor een registratiesysteem met het oog op handhaving
van de arbeidsvoorwaarden. Hoe oordeelt de staatssecretaris daarover?
Hoe komt het dat de inspectie niet in staat is om alle wantoestanden
op te sporen? Is de door de bewindsman bedoelde uitbreiding van de
arbeidsinspectie intussen afgerond en wat staat er wat dit betreft de
komende jaren op stapel?

Is het redelijk, te verwachten dat alle aangekondigde maatregelen op
1 januari 2007 van kracht zullen zijn?

De schijn-zzp’ers vallen buiten iedere tewerkstellingsvergunning. De
staatssecretaris stelt terecht dat beperking van het werknemersverkeer
leidt tot meer dienstenverkeer en vestiging van zelfstandigen. De vraag is
echter of de omgekeerde redenering ook opgaat. In bepaalde gevallen is
het zzp-schap eerder een kwestie van willen en niet van moeten en dan zal
het vrije verkeer van werknemers het probleem niet oplossen.
Biedt het versterken van de informatie-uitwisseling tussen de verschillende
betrokken instanties voldoende mogelijkheden om schijn-zzp’ers
effectief te kunnen aanpakken? Of moet het begrip «zzp’er» worden
aangescherpt? Is te verwachten dat er in een situatie van vrij verkeer van
werknemers ook nog sprake zal zijn van illegale constructies?
In bepaalde sectoren zal sprake zijn van verdringing. Deelt de staatssecretaris
de opvatting dat vooral laag opgeleide Nederlanders het grootste
risico lopen om hun baan te verliezen? Hoe wil hij voorkomen dat een
toestroom van buitenlandse werknemers de inspanningen om de zwakken
op de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen teniet worden gedaan?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari