Inbreng nota gezinsbeleid

27-04-2006 16:06 27-04-2006 16:06

1. De staatssecretaris geeft beargumenteerd aan dat de overheid zich actiever moet opstellen op het gebied van gezinsbeleid. Hoe verhoudt deze begrijpelijke wens zich tot de noodzakelijke afstand die de overheid ook moet bewaren ten opzichte van het gezin en de eigen verantwoordelijkheid van ouders?

2. Waarom vindt de staatssecretaris het nodig om voor elk kind in Nederland een elektronisch kindossier aan te leggen, wanneer het met 95 procent van de gezinnen goed gaat? Waarom wordt niet meer geïnvesteerd in vroegsignalering?

3. De staatsecretaris wil bij het verdelen van het geld over de gemeenten de aanwezigheid van risicogezinnen zwaarder laten meetellen. Er wordt overwogen om een ‘gewichtenregeling’ in te voeren. Betekent dit dat er ook gemeenten zijn die zullen worden gekort op hun budget (nadeelgemeenten)? Hoe kan worden voorkomen dat dit ten koste gaat van de jeugdzorg in die gemeenten?

4. De basis voor een goede ontwikkeling van kinderen ligt thuis. Hoe valt deze opvatting te rijmen met het kabinetsbeleid dat scholen verplicht voor- en naschoolse opvang te bieden?

5. In de nota staat dat de school en ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor een goede ontwikkeling en vorming van kinderen zodat zij goed voorbereid worden op de maatschappij. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de ouders ten opzichte van die van de scholen? Wil de staatssecretaris hierbij ook ingaan op het SCP-rapport ‘Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school’?

6. In welk opzicht helpt de “brede school” bij het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind?

7. Kinderen komen al jong in aanraking met tv, radio, internet, chatbox, computerspelletjes. Hierbij krijgen kinderen ook eenvoudig toegang tot negatieve zaken zoals geweld, porno en sites met radicale opvattingen. In de nota wordt de Kijkwijzer genoemd als kabinetsmaatregel om kinderen hiertegen te beschermen. Zijn er niet ook maatregelen nodig om kinderen beter te beschermen tegen loverboys of negatieve zaken waarmee zij via internet in aanraking kunnen komen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari