Verslag overleg OV-chipkaart

16-03-2006 16:20 16-03-2006 16:20

De heer Slob (ChristenUnie) vraagt zich af hoe realistisch het voornemen
is om in het tweede kwartaal van 2006 het go/no go-besluit te nemen. Kan
er een verantwoord besluit worden genomen dat op voldoende draagvlak
van reizigers kan rekenen? De financiële randvoorwaarden blijven een
punt van grote zorg. De decentrale overheden vragen extra geld; hoe is de
stand van zaken van het overleg hierover?

Hoe kan verklaard worden dat de actuele maatschappelijke kosten/batenanalyse
zulke grote verschillen vertoont met die van 2003? Kan er nog
steeds worden gesproken van een rendabele investering? Is het denkbaar
dat in de beginperiode verlies wordt geleden?

Ook de privacybescherming is nog steeds een punt van grote zorg. Het
CBP heeft hierover duidelijke taal gesproken. De gegevens mogen inderdaad
alleen worden gebruikt voor reizigersdoeleinden. Kan de minister
zich vinden in het standpunt van het CBP? De minister is formeel
gesproken niet een verantwoordelijke partij in dit dossier, maar deze
formele benadering mag een sluitende regeling van het privacy-aspect
niet in de weg staan. Is zij het eens met reizigersorganisatie Rover dat
gepersonaliseerde gegevens niet verder mogen komen dan TSL met
uitzondering van steekproeven als dat kan bijdragen aan een beter ov?
Ook de heer Slob is van mening dat invoering van de ov-chipkaart niet
mag leiden tot tariefsverhogingen. Hij heeft echter de indruk dat de financiële
drempels hoger worden. Dat kan niet de bedoeling zijn omdat het
van groot belang is het ov aantrekkelijker te maken. Zal er duidelijkheid
komen over het omzetten van bestaande abonnementen voordat het
nationale tariefsysteem wordt afgeschaft? Is de minister bereid, de regie
te nemen bij de overgang naar tariefdecentralisatie en ov-chipkaart? De
afwezigheid van regie kan soms leiden tot keuzes die maatschappelijk niet
optimaal zijn.

De kaartprijs van € 7,50 in de migratieperiode is inderdaad aan de hoge
kant. De reiziger kan immers nog niet genieten van alle voordelen die aan
de kaart zijn verbonden. Hoe oordeelt de minister hierover?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari