Verslag overleg landbouw- en visserijraad

16-03-2006 16:45 16-03-2006 16:45

De heer Slob (ChristenUnie) zegt dat het een goede zaak is dat het NBA
gereed is. De positie van Nederland tegenover de Commissie wordt daardoor
namelijk versterkt.

De dioxineverordening lijkt grote schade te kunnen berokkenen aan de
visserijsector. Welke (creatieve) mogelijkheden ziet de minister om de
schade zoveel mogelijk te beperken?

De Commissie lijkt de lidstaten ruimte te willen geven voor herstructureringssteun
voor de visserij. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de Nederlandse
sector? Is verder gegarandeerd dat alle lidstaten in gelijke mate
profiteren van deze herstructureringshulp?

De minister heeft 10 mln. beloofd voor de herstructurering van de visserij.
Zal dit geld daadwerkelijk dit jaar beschikbaar komen? Wat wordt verder
gegaan met de 9 mln. die over is van de 38 mln. voor de sanering? Als dit
geld ook wordt ingezet voor de herstructurering, is er voldoende geld om
de Nederlandse vissers het hoofd boven water te laten houden.
De Taskforce Noordzeevisserij zal eind april met voorstellen komen. Zullen
de creatieve ideeën voor herstructurering, die in de sector zelf worden
ontwikkeld, hierbij worden betrokken?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari