Verslag overleg Het Rijk rond schulden

23-03-2006 16:47 23-03-2006 16:47

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie) constateert dat iedereen het
eens is over de ernst van de schuldenproblematiek. Het is goed dat
ambtenaren van de betrokken ministeries inmiddels nauwer contact met
elkaar onderhouden, maar dat is niet voldoende. Er moet een samenhangende
aanpak komen, zodat de staatssecretaris niet meer hoeft te
verwijzen naar andere bewindspersonen, bijvoorbeeld op het punt van de
bewindvoering of de huisuitzettingen. Op het punt van de huisuitzettingen
is de notitie te weinig ambitieus, want er wordt alleen in geregeld dat bij
een lopende schuldregeling of een overeengekomen WSNP-traject sprake
is van een moratorium. Ook als nog geen schuldregeling is getroffen,
moet echter niet tot uitzetting worden overgegaan. Bij betalingsachterstanden
moet altijd eerst worden geprobeerd om een schuldregeling
te treffen voordat uitzetting en het daaruit resulterende menselijke
leed in beeld komen. De minister van Justitie is daar geen
voorstander van, omdat hij dan wettelijk moet vastleggen hoe het minnelijke
traject moet verlopen. Dat is een heel formele en juridische benadering
van dit probleem.

Op het punt van de certificering van de particuliere schuldhulpverleners is
het te vrijblijvend om de vrijwillige ontwikkelingen in de markt af te
wachten. Is het niet verstandig om daar een niet al te ver in de toekomst
liggende einddatum aan te verbinden en in te grijpen als de vrijwilligheid
op die datum onvoldoende heeft opgeleverd?

Het is goed dat er aangescherpte regels komen voor reclame van kredietaanbieders,
maar het is schandalig dat de naleving van die regels pas
vanaf 1 mei gecontroleerd wordt. De reden die daarvoor wordt gegeven,
is dat de betrokken bedrijven al dure reclames hebben gemaakt. Dat is een
verkeerde prioriteitsstelling: de belangen van de kredietaanbieders
moeten niet prevaleren boven de belangen van mensen die zich door de
reclame onverantwoord in de schulden steken. Wat doet de staatssecretaris
om ervoor te zorgen dat de naleving van de aangescherpte regels
snel gecontroleerd gaat worden? Voorlopig moet worden afgewacht of de
aangescherpte regels voldoende soelaas bieden, want er moeten niet te
snel bevoogdende maatregelen worden genomen. Als de nieuwe regels
niet het gewenste resultaat hebben, moet nagedacht worden over een
volledig reclameverbod.

Tot slot sluit mevrouw Huizinga zich aan bij het verzoek van mevrouw
Noorman om de Kamer binnen vier weken een voorstel voor te leggen
over de besteding van het bedrag van 25 mln. in het kader van de specifieke
regeling onder regie van de gemeenten.Tot slot sluit mevrouw Huizinga zich aan bij het verzoek van mevrouw
Noorman om de Kamer binnen vier weken een voorstel voor te leggen
over de besteding van het bedrag van 25 mln. in het kader van de specifieke
regeling onder regie van de gemeenten.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari