Initiatiefwet rechten ziek kind

30-05-2006 11:51 30-05-2006 11:51

DEN HAAG - Leerlingen met een handicap of chronische ziekte moeten een sterkere rechtsbescherming krijgen. De fracties van PvdA, GroenLinks en ChristenUnie zijn van mening dat het kabinet hierin te laks is. Daarom hebben ze gisteren zelf een initiatiefwetsvoorstel ingediend om de positie van leerlingen met een handicap of chronische ziekte in het primair en voortgezet onderwijs te versterken.

De drie initiatiefnemers, Smits (PvdA), Azough (GroenLinks) en Rouvoet (ChristenUnie) sluiten met hun voorstel aan bij de reeds in werking zijnde 'Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte'. Die wet uit 2003 is van kracht voor het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

Volgens José Smits is er ,,behoefte'' aan de initiatiefwet. Ook vragen maatschappelijke organisaties erom. Rouvoet meent dat de rechtsbescherming van de leerling met dit initiatief wordt versterkt. Bij verschil van mening tussen een school en ouders over toelating van een kind is er de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) die een uitspraak kan doen. Uitspraken van de CGB zijn juridisch niet bindend. Toch heeft de praktijk van de uitspraken van de Commissie Gelijke Behandeling tot dusver aangetoond, volgens Rouvoet, dat die uitspraken flink meewegen en een zekere precedentwerking bieden. Mocht er uiteindelijk een gang naar de rechter gemaakt worden, dan telt de uitspraak van de CGB ook mee.

In de praktijk zal de uitwerking van dit initiatiefwetsvoorstel vooral gaan over aanpassingen in het schoolgebouw of aan het lesmateriaal om leerlingen met een beperking toe te laten of betere kansen te geven.

De Federatie van Ouderverenigingen, bij monde van voorzitter Van Minnen, reageerde gisteren verheugd op het voorstel. ,,Dit is een belangrijke stap voorwaarts'', zei Van Minnen. Ook CG-raad en GGZ (geestelijke gezondheidszorg) omarmen het initiatief van de drie fracties.

PvdA-Kamerlid Smits hoopt dat nog dit jaar de afronding van het wetsvoorstel plaatsvindt. Daarna komt er een voorlichtingscampagne voor zowel scholen als ouders van leerlingen met een handicap.

Bron: Nederlands Dagblad

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari