Bescherming van grondwater

12-06-2006 18:00 12-06-2006 18:00

Bijdrage Hans Blokland

 

Voorzitter,

Allereerst wil ik collega Klass bedanken voor het werk dat zij verzet heeft om dit dossier op een goede wijze in tweede lezing te begeleiden. Het feit dat haar rapport unaniem is aangenomen in de milieucommissie geeft aan dat ze een lijn heeft gekozen die velen kunnen delen.

We moeten constateren dat het gemeenschappelijk standpunt dat de Raad vorig jaar heeft vastgesteld niet goed aansluit bij de positie die dit Parlement in eerste lezing heeft ingenomen. Met name voor wat betreft de definitie van achteruitgang kan dit gemeenschappelijk standpunt nog wel wat aanscherping gebruiken.

Gelukkig gaan we morgen veel amendementen goedkeuren die een aanmerkelijke verbetering van het gemeenschappelijk standpunt zullen inhouden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan amendement 30, over de harmonisering van meetmethodes. We weten dat bepaalde lidstaten hele goede resultaten bereiken omdat zij grote meetcorrecties toepassen. Amendement 30 zal er in elk geval toe leiden dat er controle op die methodes plaatsvindt. Dat is positief.

Als laatste wil ik uw steun vragen voor amendement 44 van mijn fractiegenoot Jens-Peter Bonde. Ook bij de richtlijn over fluorgassen is een identiek amendement aanvaard, en dat is uiteindelijk ook in de richtlijn beland. Mocht u dit amendement te ver vinden gaan, dan zou ik u willen oproepen om in elk geval amendement 37 te steunen.

Dank u wel.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari