Europese subsidie voor embryonaal stamcelonderzoek

15-06-2006 13:06 15-06-2006 13:06

Straatsburg - Het Europees Parlement besloot vandaag in een eerste lezing onderzoek met embryonale stamcellen Europees te subsidiëren via het zevende kaderprogramma 2007-2013. Ook is een herzieningsclausule ingevoerd die het mogelijk maakt reproductief klonen en het creëren van menselijke embryo´s voor onderzoek, in de toekomst op te nemen in het kaderprogramma. Dit programma omschrijft welke onderzoeksmethoden in aanmerking komen voor Europese subsidie.

Bas Belder (ChristenUnie-SGP) is teleurgesteld over de uitslag. Hij riep collega´s tijdens het debat op te stemmen voor alternatieven voor embryonaal stamcelonderzoek. Deze zijn voorhanden in de vorm van volwassen stamcelonderzoek en onderzoek met stamcellen uit navelstrengbloed. Belder gaf aan dat het leven door God aan ons is toevertrouwd en dat we het behoren te beschermen. Onderzoek waarbij embryo´s worden gedood of het klonen en creëren van embryo´s voor onderzoeksdoeleinden, passen volgens Belder niet bij dit principe.

Volgens Belder moeten politiek en beleid zich niet neerleggen bij het feit dat embryo´s worden gedood voor onderzoek. De politiek moet haar verantwoordelijkheid nemen in het beschermen van menselijk leven dat aan ons is gegeven. Het reproductief klonen en creëren van menselijke embryo´s of het aanbrengen van erfelijke veranderingen in het genetisch erfgoed van mensen blijft voorlopig uitgesloten van EU financiering. Het EP zette deze uitsluiting op medisch-ethische gronden vandaag echter op losse schroeven en besloot dat de uitsluitingen vanaf 2010 kunnen worden herzien.

Embryonaal stamcelonderzoek is in een aantal landen van de Europese Unie strafbaar. Deze lidstaten zullen als gevolg van het EP-standpunt via gemeenschapsgeld meebetalen aan onderzoek dat in hun eigen land verboden is. Dit is in strijd met het subsidiariteitprincipe. De beslissing rond de financiering van dit onderzoek is volgens Belder een duidelijk voorbeeld van een onderwerp dat de EU aan de lidstaten moet overlaten.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari