Bijdrage debat gemeentelijke herindeling Zuid-Holland

07-06-2006 16:37 07-06-2006 16:37

De heer Slob (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb nog even geaarzeld of wij ons voor dit debat zouden inschrijven, maar gelet op het hele voortraject is het toch goed nog enige woorden te wijden aan de samenvoeging van wat wij wel de "drie B-gemeenten" zijn gaan noemen. Ik hoop dat dit ook snel bij de bevolking tussen de oren zal komen te zitten. Het zijn gemeenten waarin zich belangrijke ontwikkelingen voordoen op het vlak van infrastructuur, woningbouw, bedrijfsterreinen, glastuinbouw en meer. Dat vraagt ook om het optreden van een krachtige gemeente. Deze drie gemeenten hebben daarvan uiteindelijk de noodzaak ingezien. Hoewel dit proces schoksgewijs en met vallen en opstaan is verlopen, is toch uiteindelijk vrijwillig het initiatief genomen tot samenvoeging. Mijn fractie waardeert het initiatief van deze drie gemeenten. Zij geven daarmee ook aan dat zij oog hebben voor toekomstige ontwikkelingen en dat zij daarop krachtig willen inspelen om krachten te bundelen.

Ook onze fractie heeft, zoals dat hoort bij herindelingsvoorstellen, bij de beoordeling gelet op draagvlak, bestuurskracht, duurzaamheid, interne en regionale samenhang, alsmede op evenwicht in de planologische ruimtebehoefte. Wij zijn van mening dat met die criteria afdoende rekening is gehouden.

De discussie over de buitengrenzen wordt nog met de gemeente Zoetermeer gevoerd. Wij hebben geconstateerd dat de onderlinge verstandhouding bij die besprekingen in de afgelopen periode gelukkig is verbeterd. Daarover mogen wij blij zijn. Het is wel de vraag hoe het proces van de intergemeentelijke samenwerking rond het bedrijventerrein verder zal verlopen. Ik deel nu al mede dat mijn fractie het onwenselijk zou vinden wanneer dit gedeelte toch nog ter discussie zou komen te staan omdat de betrokken gemeenten hebben aangegeven dat ongewijzigde grenzen voor hen ook uitdrukkelijk een criterium vormden voor de vrijwillige herindeling.

Wij zijn verheugd dat de voorbereidingen voor de samenvoeging al een ver gevorderd stadium zijn en dat er al heel veel wordt samengewerkt, onder andere in het Welzijnsloket 3B-gemeenten, een website waarop deze drie gemeenten informatie bieden over voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg en ondersteuning. Dat zijn prima initiatieven. Daarom lijkt het mij ook van belang dat wij nu ook snel een besluit nemen, zodat deze gemeenten weten waaraan zij toe zijn en verder vorm kunnen geven aan de bestuurlijke invulling van de nieuwe gemeente. Ik moet zelf nog een beetje wennen aan de naam Lansingerland van de nieuwe gemeente. Wij zijn overigens blij dat het naamgevingsproces naar tevredenheid is afgerond. Het moge duidelijk zijn dat mijn fractie met overtuiging voor deze herindeling zal stemmen. Wij wensen de nieuwe gemeente heel veel succes en wij hopen dat er een goede gemeenteraad zal komen om bestuurlijk een en ander handen en voeten te geven.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari