Vragen over Haïti

18-05-2006 16:44 18-05-2006 16:44

Vragen van de leden Van der Staaij
(SGP), Huizinga-Heringa
(ChristenUnie), Ferrier (CDA), Tjon
A Ten (PvdA) en Kos¸er Kaya (D66)
aan de ministers van Buitenlandse
Zaken en voor
Ontwikkelingssamenwerking over
Haïti. (Ingezonden 18 mei 2006)
1
Kunt u een verslag geven van het
verloop van de
presidentsverkiezingen in Haïti begin
dit jaar? Wat zijn de
beleidsprioriteiten van de nieuw
gekozen president?
2
Zijn er ontwikkelingen in positieve zin
te melden in de veiligheidssituatie op
Haïti? Zo ja, welke invloed heeft dit
op de mogelijkheden voor de
ontwikkeling van dit land?
3
Wat is de stand van zaken met
betrekking tot de uitvoering van het
Cadre de Coopération Intérimaire
(CCI), het samenwerkingskader met
Haïti? Op welke terreinen wordt
vooruitgang geboekt en op welke
niet? Is aanvullende actie nodig? Aan
welke actoren denkt u dan? Welke
rolverdeling is het meest gepast?
4
Is het waar dat alle internationale
inspanningen op het gebied van
opbouw van de rechtstaat in Haïti niet
hebben geleid tot een vermindering
van de wetteloosheid en
straffeloosheid? Wat zijn de redenen
hiervoor? Ziet u mogelijkheden om
met de kennis en ervaring die
Nederland heeft op het gebied van
opbouw en versterking van de
rechtstaat, in Haïti een effectieve
bijdrage te leveren, ondanks dat Haïti
niet tot de partnerlanden behoort? Zo
ja, langs welke weg, en op welke
manier?
5
Welke mogelijkheden heeft de
Europese Unie om de effectiviteit van
haar inzet voor de ontwikkeling van
Haïti te vergroten, gelet op de nog
steeds zeer slechte humanitaire
situatie aldaar? Speelt Nederland een
actieve rol in EU-verband om de
Europese inzet voor Haïti te
verbeteren? In hoeverre onderneemt
de EU pogingen om
ontwikkelingsprojecten in Haïti meer
in samenspraak met Haïtiaanse
organisaties tot stand te brengen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari