Vragen over Wet handhaving pleziervaartuigen

02-05-2006 16:58 02-05-2006 16:58

Vragen van de leden Van Hijum
(CDA) en Slob (ChristenUnie) aan de
ministers van Verkeer en Waterstaat
en van Economische Zaken over
handhaving Wet pleziervaartuigen.
(Ingezonden 2 mei 2006)
1
In hoeverre heeft de minister van
Verkeer en Waterstaat en/of de
Inspectie Verkeer en Waterstaat zicht
op de naleving van de Wet
pleziervaartuigen door jachtbouwers,
importeurs en handelaren, het
CE-keurmerk? Kunt u aangeven hoe
groot het nalevingpercentage naar
inschatting van de Inspectie is?
2
Bent u op de hoogte van signalen van
keuringsinstanties dat de Wet
pleziervaartuigen op grote schaal zou
worden genegeerd, wat niet alleen
veiligheidsrisico’s met zich
meebrengt, maar ook oneerlijke
concurrentie? In hoeverre deelt u
deze zorgen?
3
Op welke wijze vindt handhaving van
de Wet pleziervaartuigen plaats? In
hoeverre heeft handhaving prioriteit
bij de Inspectie Verkeer en
Waterstaat? Waarom doet de minister
van Verkeer en Waterstaat in haar
brief van 16 december aan de Kamer
een beroep op zelfregulering, terwijl
het gaat om de handhaving van
wettelijke normen?1
4
In hoeverre is bij de handhaving van
de Wet pleziervaartuigen tevens een
rol weggelegd voor de minister van
Economische Zaken in verband met
de consumentenbescherming, het
waarborgen van eerlijke concurrentie
en het opsporen van economische
delicten?
5
Op welke wijze vindt momenteel de
registratie van CE-gegevens plaats?
In hoeverre kunnen CE-gegevens,
unieke HIN/CIN-nummers, worden
gebruikt als basis voor een centrale
registratie, om zo de kans op diefstal
te verkleinen en de identificatie en
opsporing van gestolen vaartuigen te
vergemakkelijken?

1 VW05000979.

Mededeling
Mededeling van minister Peijs
(Verkeer en Waterstaat). (Ontvangen
7 juni 2006)
In verband met de Kamervragen van
leden Van Hijum en Slob aan de
ministers van Verkeer en Waterstaat
en van Economische Zaken over
handhaving Wet pleziervaart, bericht
ik u het volgende.
In het kader van een zorgvuldige
beantwoording van bovengenoemde
vragen vindt op dit moment nog
afstemming plaats met mijn
ambtsgenoot. Om die reden is het
niet mogelijk gebleken om binnen de
gestelde beantwoordingstermijn op
de vragen te antwoorden.
Ik zal u zo spoedig mogelijk de
antwoorden doen toekomen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari