Vragen over gehoorschade onder jeugdigen

vrijdag 14 april 2006 17:10

Vragen van de leden Buijs (CDA) en
Rouvoet (CU) aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
over gehoorschade onder jeugdigen.
(Ingezonden 14 april 2006)
1
Hebt u kennisgenomen van het
bericht dat de gehoorschade onder
jongeren snel toeneemt?1
2
Bent u bereid maatregelen te treffen
om blijvende gehoorschade onder de
jeugd te voorkomen dan wel te
beperken?
3
Beperkt het probleem van
geluidsniveaus ver boven de
pijngrens zich tot mp3-spelers en
iPods? Bent u bereid overleg te
voeren met de leveranciers van
dergelijke apparatuur om
onherstelbare schade aan het
gehoororgaan van de gebruikers te
voorkomen?

1 De Telegraaf, 1 april 2006.

Mededeling
Mededeling van minister
Hoogervorst (Volksgezondheid,
Welzijn en Sport). (Ontvangen 9 mei
2006)
De vragen van de Kamerleden Buijs
(CDA) en Rouvoet (CU) over
gehoorschade onder jeugdigen
(2050611840) kunnen tot mijn spijt
niet binnen de gebruikelijke termijn
worden beantwoord.
De reden van het uitstel is dat over dit
onderwerp nog nadere afstemming
met externe partijen zal plaatsvinden.
De beantwoording zal plaatshebben
omstreeks 19 mei 2006.

« Terug

Nieuwsarchief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari