Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het bericht dat scholieren in Amsterdam zijn mishandeld, afgeperst en met de dood bedreigd

maandag 24 november 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Het bericht dat scholieren in Amsterdam zijn mishandeld, afgeperst en met de dood bedreigd

Kamerstuk:    2014Z21453

Datum:           24 november 2014

Vraag 1

Kent u de berichten «Vier leerlingen IJburg College persten jaar lang leeftijdsgenoten af»1), «IJburg College wist wél van afpersing scholieren»2) en «Leerlingen in heel Amsterdam slachtoffer van afpersing»?3)

Vraag 2

Wat is uw reactie op deze ernstige afpersingspraktijken, mishandelingen en doodsbedreigingen door vier leerlingen, die tot een onveilige situatie voor medeleerlingen hebben geleid? Zijn meer situaties op scholen bekend waarbij medeleerlingen gestructureerd en systematisch worden afgeperst en bedreigd, aangezien dergelijke praktijken volgens verscheidene rectoren van Amsterdamse scholen op alle scholen voorkomen? Zo ja, wat is uw reactie?

Vraag 3

Op welke manier wordt op dit moment de veiligheid van de leerlingen gegarandeerd, in het bijzonder van de slachtoffers?

Vraag 4

Wanneer heeft de Onderwijsinspectie zich door de school laten informeren? Heeft de school verkeerd gehandeld door de ernstige incidenten niet te melden aan de Inspectie? Ziet u alsnog aanleiding om de Inspectie te vragen een onderzoek in te stellen?

Vraag 5

Waarom werd in september bij de aanstelling van een schoolagent nog gesproken van een «pilot zonder directe aanleiding»?4) Is de aanstelling van de schoolagent effectief geweest?

Vraag 6

Op welke manier zijn scholen in staat om dergelijke georganiseerde afpersingspraktijken binnen de school tegen te gaan, aangezien deze zowel binnen als buiten de school plaatsvinden? Op welke manier kunnen scholen hierbij samenwerken met de politie?

Vraag 7

Bent u bereid om in overleg met het onderwijsveld (waaronder de VO-raad) en de politie te onderzoeken of dergelijk gedrag, waaronder ernstige en gestructureerde afpersing, mishandeling en bedreiging ook op andere scholen plaatsvindt? Bent u bereid om in overleg met het onderwijsveld en de politie advies te geven aan scholen die met ernstige en gestructureerde afpersing, mishandeling en bedreiging te maken hebben en scholen te helpen om deze praktijken eerder te signaleren?

1) Het Parool, 8 november 2014, Vier leerlingen IJburg College persten jaar lang leeftijdsgenoten af, http://www.parool.nl/parool/nl/4030/AMSTERDAM-OOST/article/detail/3785093/2014/11/08/Vier-leerlingen-IJburg-College-persten-jaar-lang-leeftijdsgenoten-af.dhtml

2) Het Parool, 10 november 2014, IJburg College wist wél van afpersing scholieren, http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/3787095/2014/11/10/IJburg-College-wist-wel-van-afpersing-scholieren.dhtml

3) Het Parool, 15 november 2014, Leerlingen in heel Amsterdam slachtoffer van afpersing, http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3790604/2014/11/15/Leerlingen-in-heel-Amsterdam-slachtoffer-van-afpersing.dhtml

4) Het Parool, 16 september 2014, Ook het IJburg College krijgt een schoolagent, http://www.parool.nl/parool/nl/4030/AMSTERDAM-OOST/article/detail/3748929/2014/09/16/Ook-het-IJburg-College-krijgt-een-schoolagent.dhtml

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari