Wet Duits minimumloon onduidelijk

vlag europa tourwoensdag 03 december 2014 18:52

Per 1 januari 2015 geldt in Duitsland een wettelijk minimumloon dat ook van toepassing is op de transportsector. Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), lid van de Transportcommissie van het Europees Parlement, hoopt dat de wet bijdraagt aan de versterking van de positie van de werknemer in de transportsector, maar maakt zich zorgen over de invoering van de nieuwe norm:

,,De invoering van sociale standaarden zoals een minimumloon in de transportsector en goede handhaving daarvan zijn een uitstekend streven. Uitbuiting van werknemers in de transportsector moet worden bestreden. Maar er is nog veel onduidelijkheid over het toepassingsgebied en de wijze van handhaving van de nieuwe wetgeving. Ik hoop dat de nieuwe Duitse wet daar niet aan ten onder gaat. Daarom heb ik de Europese Commissie om opheldering gevaagd."

Zo is op dit moment niet duidelijk of de wet van toepassing is op al het internationaal vervoer, ook van bedrijven die niet in Duitsland gevestigd zijn. ,,De regels zouden van toepassing moeten zijn op bedrijven die hun meest reële band met Duitsland hebben. Nederlandse wegvervoerders, gespecialiseerd in vervoer tussen Nederland en Zwitserland, vallen daar dus niet onder, denk ik. Ook voor een binnenvaartschipper die vaart in Nederland en Duitsland moet duidelijk zijn onder welke omstandigheden zijn werknemers onder de nieuwe Duitse wet vallen", aldus Van Dalen.

Timmermans moet optreden

Naast het toepassingsgebied is ook onduidelijk hoe de wetgeving precies gehandhaafd gaat worden. Volgens Van Dalen moet de wetgeving redelijk, non-discriminatoir en effectief worden gehandhaafd: ,,Het lijkt er nu op dat vervoerders voor iedere rit schriftelijk melding moeten maken bij de Duitse douane. En de bewijzen dat de bedrijven zich aan de regels houden moeten door bedrijven, zonder Duitse vestiging, worden opgeslagen bij een nieuw op te richten Duitse dochteronderneming of een nieuw aan te wijzen gevolmachtigde. Dat is een zeer grote en kostbare administratieve last voor bedrijven. We zijn in Europa bezig de bureaucratie voor het bedrijfsleven te verkleinen: Duitsland doet met deze onduidelijke wet precies het tegenovergestelde. Tijd dus voor de Europese Commissie onder leiding van Frans Timmermans om op te treden!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De vragen aan de Europese Commissie:

Per 1 januari 2015 introduceert Duitsland een wettelijk minimumloon. Deze wettelijke norm is ook van toepassing op de transportsector. Op dit moment, kort voor de invoering, is er nog onduidelijkheid over de uitvoering en het toepassingsgebied van de nieuwe regeling. Daarom aan de Commissie de volgende vragen om de Europese kaders voor de invoering van het minimumloon helder te krijgen:

 

1. Onder welke Europese voorwaarden kan de nieuwe Duitse minimumloonwetgeving van toepassing zijn op internationale vervoerders die niet in Duitsland gevestigd zijn?

2. Internationale vervoerders die niet in Duitsland gevestigd zijn, maar wel verplicht zijn de nieuwe minimumloonwetgeving na te komen, zijn onderworpen aan een meldplicht aan de Duitse autoriteiten. Vindt de Commissie het een redelijke eis dat de documentatie daarover in Duitsland moet worden opgeslagen bij een op te richten Duitse dochternonderneming of een gevolmachtigde die in Duitsland woonachtig is? Zo ja, waarom?

« Terug

Reacties op 'Wet Duits minimumloon onduidelijk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari