Armoede in Ermelo? Ja, ook in Ermelo!

Schuldenwoensdag 12 oktober 2016 14:11

Wanneer besef je dat je onder de armoedegrens valt? En wat ga je dan doen? Zoek je meteen hulp of wacht je af. Voor veel mensen is hulp zoeken, hulp vragen niet makkelijk. Liever net doen alsof er niets aan de hand is. De schaamte is vaak groot. Dit zorgt er voor dat er op armoede een taboe rust.

In april 2016 heeft de ChristenUnie Ermelo een thema-avond gehouden over: In de schulden en dan? Veel organisaties, kerken en betrokken mensen zijn actief in Ermelo om zich in te zetten voor de groep die in armoede valt. Gezamenlijk kwamen we er op uit dat op het gebied van preventie, 'het voorkomen van', nog  winst te behalen valt.

Armoede in Ermelo? Ja, ook in Ermelo! vertelt raadslid Folkje Spoelstra. Deze week wordt het beleidsplan armoedebestrijding in de gemeenteraad besproken. In het beleidsplan lezen we dat 800 huishoudens onder de armoedegrens leven. Ongeveer de helft daarvan maakt gebruik van regelingen die beschreven staan in het beleidsplan. De andere helft is niet in beeld. Dus ongeveer 400 honderd huishoudens zijn niet goed in beeld en dat is best veel. Als ChristenUnie Ermelo vinden wij dat je er alles aan moet doen om te kijken of je de groep die niet in beeld is, kan weten te benaderen. Daarnaast is het ook van belang om aandacht te hebben voor de groep die onder de armoedegrens kan raken, aldus Spoelstra.

Daarom hebben wij samen met enkele andere politieke partijen, waaronder het CDA Ermelo, Progressief Ermelo en Burger Belangen Ermelo een motie opgesteld om actief in te zetten op communicatie en preventie. En met actief bedoelen wij echt contact, aanbellen, uitnodigen, investeren in contacten in de wijk.

Voorkom je hiermee armoede? Nee, niet direct. Preventie en communicatie is één van de onderdelen in de keten om verbeteringen te treffen. Als ChristenUnie Ermelo willen wij dit als aandachtspunt meegeven, de communicatie kan beter! Wij willen dat de in het beleidsplan beschreven acties en doelstellingen concreet en toetsbaar zijn. Om dat te realiseren hebben wij ook daarvoor de opdracht aan het college gegeven middels een motie die wij samen met het CDA Ermelo hebben ingediend.

Voor de komende vier jaar ligt er een beleidsnota armoedebestrijding. Laten we met elkaar bedacht zijn op het taboe rondom armoede. Laten we oog hebben voor elkaar en naar elkaar omzien! Laten we vragen durven te stellen en het gesprek aan te gaan. Zelf kunnen we dan een steentje bijdragen om armoede niet in stilte te laten voorbestaan.

Ook in de digitale pers is een artikel hierover verschenen. Zie: http://ermelo.nieuws.nl/gemeenteraad/20161012/christenunie-ermelo-wil-stille-armoede-taboesfeer-halen/ 

« Terug

Reacties op 'Armoede in Ermelo? Ja, ook in Ermelo!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.