Amendement op 'Cultuur & erfgoed' van het conceptverkiezingsprogramma

2 RV

detail werk Ronald Versloot, galerie Maurits van de Laar

dinsdag 22 november 2016 12:23

Als bestuur zijn we blij met het conceptverkiezingsprogramma van onze partij. Toch vonden we het nodig het onderdeel 'Cultuur en erfgoed' aan te vullen en te concretiseren, zodat ook op deze onderwerpen voor kiezers duidelijk mag zijn waar de ChristenUnie voor staat. We zijn blij dat dit amendement door onze leden werd ondersteund. Want: Wat is een samenleving zonder kunst? De mens leeft immers niet van brood alleen... (Lc 4, 4)

Uit het rapport Cultuur in beeld van het ministerie van OC&W van begin deze maand:

 • Kunstenaars hebben gemiddeld een lager inkomen dan werkenden van gelijk niveau in andere beroepen.
 • Het aandeel werkenden met een inkomen onder de 30.000 euro is bij kunstenaars hoger dan bij het totaal aantal werkende personen, en vele malen hoger dan bij werkenden van gelijk niveau.
 • Uit het meest recente onderzoek onder hbo-afgestudeerden blijkt opnieuw dat de uurtarieven en salarissen van afgestudeerden van het kunstvakonderwijs van alle hbo-afgestudeerden het laagst zijn.
 • In de hele economie groeide het aantal banen tussen 2010 en 2015 met 1,4 procent, maar in de culturele sector daalde dat aantal met 14,3 procent.
 • Het aantal beeldend kunstenaars is tussen 2005 en 2011 afgenomen met 10 procent. Tussen 2012 en 2015 daalde het aantal beeldend kunstenaars nog eens met 21 procent.
 • Het totaal aantal tijdelijke tentoonstellingen in een museum, waar kunstenaars nieuw werk kunnen laten, zien daalde tussen 2009 en 2015 met 24 procent.
 • De rijksuitgaven cultuur daalden tussen 2012 en 2013 met 21 procent. Op kunst en film werd het meest bezuinigd. Erfgoed, letteren en bibliotheken en de creatieve industrie werden relatief ontzien.
 • De gemiddelde uitgaven per inwoner van Nederlandse gemeenten aan cultuur zijn tussen 2010 en 2016 met 21 procent afgenomen.


Uit het rapport Een collectieve selfie van BKNL van juli dit jaar, kunnen we hieraan toevoegen:

 • Op kunstacademies vinden we vaker vwo’ers dan bij andere HBO-opleidingen. Beeldend kunstenaars hebben dus vaker een hogere vooropleiding
 • De uitstroom van alle kunstacademies is volgens het CBS stabiel rond de 2.400 per jaar. De Raad van Organisatie-Adviesbureaus constateert daaronder een dalend aantal van de afstudeerrichting Autonome Beeldende Kunst en van de lerarenopleiding
 • Uiteindelijk wordt slechts een kwart van deze afgestudeerden aan kunstopleidingen beroepsmatig kunstenaar
 • De meerderheid van alle kunstenaars, waaronder de kunstenaars wiens werk is opgenomen in belangrijke collecties,  kunnen niet leven van het kunstenaarschap en is voor het levensonderhoud afhankelijk van secundaire inkomensbronnen: zoals bijbanen, het inkomen van een partner of giften

De inzet van CU Deventer bij dit amendement (zie hieronder) is het voorgestelde beleid van het conceptverkiezingsprogramma, met name ten aanzien van kunst, te verbeteren en onze bedoelingen en visie als partij te concretiseren.

De overheid moet een duidelijker onderscheid aan gaan brengen tussen toegepaste, uitvoerende en scheppende kunsten in haar beleid, en ook tussen kunst en vermaak. Er moet een rem komen op de vermarkting van de kunst, omdat dit een inhoudelijke nivellering en vervlakking in de hand werkt. Kunstenaars zijn (net als wetenschappers en zorgverleners) geen ondernemers.

Om recht te doen aan het niveau van kunstenaars (het hoogste percentage vwo-ers van alle hbo-opleidingen), en om een kwaliteitsslag te maken, moet onderzocht gaan worden of afdelingen 'fine art' van geselecteerde kunstacademies uit het hbo kunnen en aansluiting kunnen zoeken bij afdelingen geesteswetenschappen van universiteiten.

Tenslotte stellen we bij de uitvoeringspunten van het conceptverkiezingsprogramma, de toevoeging voor van: sociale zekerheid en minimum tarieven voor kunstenaars en zzp-ers in de creatieve sectoren - om de arbeidsmarkt te verbeteren en de grote armoede onder deze groepen te bestrijden.

Helaas heeft het amendement op het verkiezingscongres uiteindelijk onvoldoende stemmen gekregen. Het is dus niet in het definitieve verkiezingsprogramma opgenomen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Cultuur en erfgoed verkeizingsprogramma 201730,0 kBapplication/msworddownload

« Terug

Reacties op 'Amendement op 'Cultuur & erfgoed' van het conceptverkiezingsprogramma'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.