Hoop en geloof kregen een stem

C6Egu8mXQAA6XSmzondag 05 maart 2017 19:49

Op de zaterdagmarkt van 4 maart in Deventer mochten de raadsleden van de CU fractie Deventer de goed gevulde ChristenUnietassen met nieuw ondergoed voor Kledingbank Deventer aannemen van de leden. Ze deden dat in het kader van de verkiezingsactie die CU Deventer organiseerde om de Kledingbank te steunen, om zo iets te mogen betekenen voor mensen die alles verloren hebben en leven in armoede.

Het gaf de fractieleden bovendien een kans de leden weer eens persoonlijk te spreken, en dat geeft nieuwe energie aan hun inzet in de gemeenteraad.

Zeventien procent van de leden van de afdeling verschenen op de markt om handen en voeten te geven aan Jezus’ stelling en opdracht:“al wat gij gedaan hebt voor één dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan” (Mt 25, 40) Het leverde een opbrengst die door de vrijwilligers van de Kledingbank dankbaar in ontvangst werd genomen en goed terecht zal komen bij de mensen die van de Kledingbank gebruik moeten maken.

 
De vele bezoekers van de zaterdagmarkt in Deventer hebben de inzet van de ChristenUnie voor de samenleving met deze actie voor de Kledingbank met eigen ogen kunnen zien. En voor sommigen is zien soms geloven... De ChristenUnie toonde zich een partij die met raad en daad staat voor rechtvaardigheid en mededogen voor alle mensen in ons land, ongeacht hun afkomst of levensstaat. Juist ook voor hen die om wat voor reden dan ook in moeilijkheden zitten of aan lager wal zijn geraakt.

Klik op het logo om naar de website van Kledingbank Deventer te gaan:

« Terug

Reacties op 'Hoop en geloof kregen een stem'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.