Plan van aanpak kinderarmoedebestrijding

Foto Johan Bladzaterdag 01 juli 2017 10:21

De bestrijding van kinderarmoede is iets dat voor de hele raad een aangelegen punt is. Op 22 december 2016 heeft de raad in volledigheid een motie aangenomen die het college opriep om te komen met een plan van aanpak voor de bestrijding van Kinderarmoede. Dit plan van aanpak was een bespreekpunt voor de raadsvergadering van 22 juni 2017.

Eigenlijk kon het plan van aanpak direct op de ondersteuning rekenen van de voltallige raad. Het punt is echter zo belangrijk dat wij als fractie, naast de PvdA, toch graag het woord hierop wilden voeren. Hieronder volgt het begin van mijn bijdrage.

“Voorzitter, ook de ChristenUnie heeft armoedebestrijding hoog in het vaandel staan, dat is de reden voorzitter dat we ook achter dit plan, als goede uitwerking van de raadsbreed aangenomen motie, kunnen staan. Laten we dit plan onveranderd uitvoeren, evalueren en als uit die evaluatie blijkt dat we op bepaalde onderdelen onvoldoende effect hebben, nieuwe maatregelen nemen.” 

Het plan heeft een aantal goede elementen in zich. Zo worden middels een nieuw systeem, dat al op meerdere plekken zijn nut heeft bewezen, verschillende organisaties aan elkaar gekoppeld die allemaal tot doel hebben om kinderen in een kwetsbare situatie te helpen. Er komt een regeling voor huiswerkbegeleiding, er komt een uitbreiding van de computerregeling, twee onderdelen van maatregelen ter doorbreking van erfelijke armoede. Het zijn slechts wat voorbeelden van de maatregelen voor de korte termijn

Ook voor de middellange termijn en de lange termijn zijn er maatregelen zoals het opzetten van een educatief centrum en aansluiting bij de stichting leergeld. De jongerenraad wordt betrokken door hen te vragen met een plan te komen over de wijze waarop de kinderen het beste benaderd kunnen worden. Al met al kan ik dan het beste afsluiten met de woorden die ik ook gebruikte in mijn bijdrage:

“Voorzitter, dit plan zal kinderarmoede niet wegnemen, maar elke stap die wij kunnen zetten in de strijd tegen armoede of om de effecten van armoede te verminderen moeten wij ook zetten.”

« Terug

Reacties op 'Plan van aanpak kinderarmoedebestrijding'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.