Rondetafelgesprekken Schuldhulpverlening

rondetafelgespreknieuwdinsdag 17 oktober 2017 21:07

Schuldhulpverlening

In ons laatste verkiezingsprogramma (2014-2018) hebben we dit als een zorgpunt in onze stad aangemerkt. Inmiddels zijn we bijna 4 jaar verder en is deze problematiek ondanks inzet van velerlei hulpinstanties, eerder toegenomen dan verminderd. De crisis van de voorbije jaren is daar mee debet aan, maar dan nog is de aanpak vanuit gemeente en zorginstanties niet voldoende gebleken. Voor onze fractie reden om dit op de politieke agenda te zetten door het organiseren van Rondetafelgesprekken.
Eind september gingen ruim 50 ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, professionals, raadsleden en inwoners met een eigen schuldverleden, met elkaar in gesprek: Wat gaat goed en wat moet beter in de aanpak? De inzet van vrijwilligers op dit vlak, werd als zeer positief benoemd.

De gemeente heeft tot taak om inwoners met financiële problemen te ondersteunen, maar ze moet dan wel op de hoogte zijn en daar begint te vaak de ellende. Op schuld en geldzorgen rust een groot taboe. Betrokkenen schamen zich om er mee naar buiten te komen en daarmee gaat het via huurachterstand, energienota’s, e.d. al snel van kwaad tot erger.
Aanhoudende financiële problemen leiden al te vaak tot problemen op andere vlakken. Maak daarom praten over schulden zo laagdrempelig mogelijk en leer signalen op te vangen.

Rondetafelgesprek Schuldhulpverlening Eindhoven

Foto: Gemeente Eindhoven

Als uitkomst van de gesprekken bleek verder dat juist vroege signalering erger kan voorkomen. Samenwerking met instanties zoals verhuurder, energieleverancier, is daarbij broodnodig. Zorg voor stabilisering van de situatie is daarbij een eerste en belangrijke stap.
Ruimte voor inwoners om daarin zelf mee te kunnen denken over de manier waarop ze van schulden af kunnen komen is van wezenlijk belang. Ze moeten perspectief zien om aan verbetering te werken. Leer ook jongeren met geld om te gaan. Vereenvoudig de regels. Keuzes die landelijk worden gemaakt (eigen risico, huurtoeslag, studiefinanciering) hebben grote invloed en moeten daarom kritisch worden geëvalueerd. Experimenten als Citydeal proberen ook hierin verbetering te brengen maar vergen veel tijd alvorens ze effect hebben.

Met de “oogst” van deze avond gaan we in gesprek met de Wethouder. Afhankelijk daarvan bepalen we of we of een initiatiefvoorstel in de Raad brengen.

A Dieu,  Ko Jansen

Meer info: https://eindhoven.raadsinformatie.nl/vergadering/451441/Voorbereiding%2026-09-2017

« Terug