Bijdrage van Pieter Grinwis bij de begroting 2018-2021

Pieter Grinwisdonderdag 02 november 2017 15:00

Spuiforum

Voorzitter, afgelopen maandag constateerde presentator Martine Boerkamp van het TV West Nieuws over het Spuiforum, en ik citeer: “Ja Maarten (red. Brakema), er rust geen zegen op dit project hè?” Toen ik haar deze retorische vraag hoorde stellen, was de opening van mijn begrotingsbijdrage geboren. Want voorzitter, ik ben graag bereid mijn zegeningen te tellen, in de week van dankdag en 500 jaar reformatie, maar de gang van zaken rond het nieuwe cultuurpaleis kan ik onmogelijk scharen onder de zegeningen.

En zo eindigt deze collegeperiode waarmee deze begon: met een cultuurpaleis dat tegen heug en meug op drijfzand wordt gebouwd onder leiding van notabene de grootste bestrijder van het oude Spuiforum. Zich ondertussen in duizend bochten wringend om zich aan zijn kostbare garantie te houden dat het nieuwe cultuurcomplex niet duurder zal uitvallen dan het Spuiforum. Daar komen heel wat kunstgrepen in de grondexploitatie bij kijken. Steeds meer woningen én minder parkeerplaatsen worden toegestaan om de hele gebiedsontwikkeling maar enigszins rendabel te houden. En onderwijl staat die andere garantie van wethouder Wijsmuller zwaar onder druk, namelijk dat het hele Spuikwartier er beter van zou worden, inclusief de Rivierenbuurt. 

Voorzitter, ik heb me vaak ingehouden in debatten over dit project. Een klein jaar geleden kwam er al even wat stoom uit mijn oren toen een verzoek om transparante financiële informatie overbodig werd verklaard, terwijl nog geen paar dagen later bleek dat er heel goede redenen waren voor deze motie. Maar na de brief en kwartaalrapportage gisteren, waarin wethouder Wijsmuller vrolijk doorspeelt met zijn orkestje, terwijl de Titanic onder hem wegzinkt is het tijd voor actie.

Na twee keer een afgekeurd ontwerp door de Welstandscommissie; een jaar vertraging; financiële geschillen; een uitblijvend en uiteindelijk opgeknipt Definitief Ontwerp; meer woningen en minder parkeerplaatsen; gewijzigde “plankaders van het projectdocument en grondexploitatie”; en een exploitatietekort van € 2,1 mln. En dan ook nog eens geen concertorgel in die nieuwe zaal zonder beweegbare vloer en daarmee is de nieuwe zaal nu al - terwijl de bouw nauwelijks begonnen is - “het sulletje onder de concertzalen”.[1]

Na alle nieuwe feiten, wijzigingen en complicaties sinds het raadsbesluit in 2014 - en ik ben bang dat er zeker nog nieuwe volgen - is het wat de ChristenUnie/SGP-fractie niet alleen hoog tijd voor een onafhankelijk integraal onderzoek van de ontwikkeling en bouw van het cultuurcomplex en het Spuikwartier door onze Rekenkamer - daar heb ik begin dit jaar reeds bij motie om verzocht - maar het is ook hoog tijd om ons zwaarste instrument als Raad in te gaan zetten: het raadsonderzoek. Daarom heb ik samen met collega De Winter, Kapteijns, Akhiat en Teunissen twee moties ingediend die hierom verzoeken. De onderste steen moet boven.

Voorstellen voor een waardig armoedebeleid

Voorzitter, Den Haag heeft een uitgebreid armoedebeleid en dat is nodig ook. Bijna een kwart van de kinderen in onze stad groeit op in een huishouden met een minimuminkomen. En volgens de laatste cijfers moet 54% van alle minimahuishoudens al drie jaar of langer rondkomen van zo’n minimuminkomen.

Armoedebeleid is dus hard nodig, maar het kan beter.

Want helpen we nu echt een inwoner met AOW, die overal met de fiets naartoe gaat en geen last heeft van pijnlijke voeten, met gratis OV en een pedicureregeling? Of zouden we haar meer helpen als zij in plaats van gratis OV de tot op de draad versleten achterband van haar fiets zou kunnen vervangen met behulp van dat tegoed?

Of kijk eens bij welke winkels zo’n kledingpas of schoolspullenpas te gebruiken is. Een schoolspullenpas mag wel gebruikt worden bij de Perry Sport, maar niet bij de Action of Zeeman, waar je voor een luttel bedrag je tas, je pennen, schriften etc. kunt aanschaffen. En geld wat overblijft op de winterkledingpas, bijvoorbeeld omdat een kind een winterjas van een oudere broer of zus kan dragen, mag weer niet worden gebruikt voor die dure grafische rekenmachine die verplicht moet worden aangeschaft. Helpen we deze mensen, deze kinderen nu echt optimaal?

De ChristenUnie/SGP pleit voor een nieuwe balans tussen regie bij de ouders en regie bij de gemeente en ik hoop dat we hierover in gesprek kunnen gaan met het college, de raad maar vooral met de maatschappelijke organisaties en de mensen die dagelijks met het gemeentelijke minimabeleid te maken hebben.

Om dat gesprek aan te zwengelen en te stimuleren dient de ChristenUnie/SGP-fractie de inspiratienota ‘Een waardig armoedebeleid’ in, waarin we de bont opgetuigde kerstboom aan armoederegelingen grondig doorlichten en concrete voorstellen doen voor een betere vormgeving van het armoedebeleid. Ik hoop dat ons verhaal wethouder Baldewsingh inspireert zijn armoedebeleid nog beter vorm te geven, misschien al in de armoedebrief voor 2018, die begin volgende maand verschijnt.

De nota gaat gepaard met een stimulerende motie met als dictum:

verzoekt het college, geïnspireerd door de nota “Een waardig armoedebeleid” , te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de in de nota genoemde minimaregelingen anders vorm te geven en daarbij specifiek de afweging tussen ruimte voor eigen regie en het vermogen tot redzaamheid opnieuw te maken, en hier indien mogelijk op terug te komen in de Armoedebrief 2018 of anders zo snel mogelijk daarna.

Voor een duurzaam Den Haag

Eneco

Voorzitter, wat hebben we enkele weken terug een mooi debat gevoerd over Eneco en wat hebben we als Haagse gemeenteraad een goed besluit genomen. En na ons hebben diverse gemeenteraden ons goede voorbeeld gevolgd met als uitkomst dat net geen 75% wil verkopen en ongeveer 25% van het uitstaande aandelenkapitaal wil dat Eneco in publieke handen, van ons allemaal, blijft. En die 25% is belangrijk, omdat daarmee een statutenwijziging kan worden voorkomen en daarmee de facto overname door een ongewenste partij die Eneco bijvoorbeeld zou willen opknippen in hapklare te cashen brokken.

Maar voorzitter, als gevolg van dit alles komt de huidige aandeelhouderscommissie niet meer op voor de belangen van de blijvende aandeelhouders. Daarom is het van groot belang dat deze zich verenigen. En zo zijn er nog enkele belangrijke aandachtspunten die ik ondersteund door veel collega’s in een motie met het volgende dictum heb vervat:

verzoekt het college het initiatief te nemen, dan wel andere initiatieven te ondersteunen, om te komen tot een aandeelhouderscommissie die blijvende aandeelhouders vertegenwoordigt en adviseert;

verzoekt het college niet akkoord te gaan met de voorwaarde dat niet-verkopende gemeenten niet onderling mogen handelen in aandelen noch akkoord te gaan met de verplichting, in geval van verkoop, aan de beoogd koper te verkopen[2];

verzoekt het college om aan de afbouwende aandeelhouders duidelijk te maken dat het van belang is dat de aandelen van de gemeenten die voor behoud hebben gekozen niet worden aangeboden in een eventueel verkoopproces

Duurzame feestvreugde

Voorzitter, deze coalitieperiode zijn we voorzichtig begonnen met een zich over decennia uitstrekkende energietransitie. Den Haag klimaatneutraal in 2040 is de ambitie van dit college. Een groot deel van de raad, waaronder de collegepartijen en mijn fractie, wil zelfs nog sneller. Hoe dan ook moeten er vandaag, morgen en overmorgen grote stappen worden gezet. En die grote stappen moeten niet in het minst gezet worden in de verduurzaming van onze woningen. Woningcorporaties spelen hierin een grote rol, maar ook de particuliere huizenbezitters zullen mee moeten in deze transitie. En iedereen moet de kans krijgen hieraan mee te doen. Immers, voor wie achterblijft en weinig geld heeft, dreigt ‘energiearmoede’. De energierekening stijgt namelijk en er zijn in Den Haag nogal wat mensen met een laag inkomen en een slecht geïsoleerd huis.

Het college trekt hier in de begroting geld voor uit, maar die € 1,5 miljoen is echt te weinig en staat in geen verhouding tot de immense opgave. Bovendien lokt elke publieke euro vele private euro’s aan duurzame investeringen uit (1:7,62), zo stelt het college. En terwijl energiearmoede dreigt voor duizenden Hagenaars, is het college voornemens €4,5 miljoen uit te geven aan een feestje ter ere van 200 jaar Scheveningen. De ChristenUnie/SGP vindt het natuurlijk prachtig dat dit gevierd wordt. 200 jaar badplaats, dat is niet niks. Maar €4,5 miljoen? Dat kan en wil je toch niet uitleggen? Eén keer bitterballen, vuurwerk, Champagne een kek krantje en dito filmpje, terwijl de Westduinweg veiliger moet, de Haven beter bereikbaar moet worden, woningen massaal energiezuinig moeten worden gemaakt, noem maar op. Het moge duidelijk zijn: de ChristenUnie/SGP kiest voor duurzame feestvreugde en niet voor een eenmalig lolletje.

Daarom een amendement en een motie:

  • In het amendement stel ik voor € 1,5 miljoen te verplaatsen van het eenmalige feest naar de duurzame feestvreugde van verduurzaming woningen;
  • En de motie luidt als volgt:
    • verzoekt het college het begrote bedrag voor het ‘Feest aan Zee’ te verminderen en dat geld te besteden op bijvoorbeeld Scheveningen, zoals het verkeersveiliger maken van de Westduinweg, de verduurzaming van woningen op Scheveningen of een goede ontsluiting van de Haven.

Fiets verlicht

Voorzitter, de fiets mag in mijn bijdrage natuurlijk niet ontbreken. Nu we de klok weer een uurtje hebben teruggedraaid, en de dagen weer korter worden is goede verlichting van belang.

Vorige week heeft de wethouder SEZH, samen met de ANWB een actie afgetrapt waarbij fietsers middels wegmarkering, bijvoorbeeld bij stoplichten worden opgeroepen hun verlichting aan te doen. Maar bij veel fietsers ontbreekt die verlichting gewoon. En wat zou het dus handig zijn als je die kunt kopen op de locatie waar je je fiets hebt gestald. En dat is tegenwoordig vaak niet meer voor een winkel, maar bij een Biesieklette.

Daarom een motie met als dictum:

verzoekt het college in gesprek te gaan met Biesieklette Den Haag B.V. om de mogelijkheid te onderzoeken goedkope fietsverlichting aan te bieden bij de verschillende fietsenstallingen in de stad en om te kijken hoe in en om de stallingen fietsers verder kunnen worden geattendeerd op het gebruik van werkende fietsverlichting.

Ten slotte

Voorzitter, ik rond af. We bespreken vandaag de Programmabegroting 2018-2021. Een grabbeltonbegroting pur sang, waarin bijna € 70 miljoen extra wordt besteed aan allerlei goede en minder goede doelen. Deze begroting weerspiegelt daarmee perfect de huidige veelkleurige coalitie. Vanaf het prille begin tot aan het bittere einde wordt deze coalitie bij elkaar gehouden - ondanks strijd over legoblokjes en andere miniatuurproblemen (Madurodam) - door economische meewind, een goed gevulde portemonnee en het vele geld daaruit dat vervolgens werd en wordt besteed aan voor elk wat wils.

Daarom een grabbeltonbegroting, maar dat klinkt negatiever dan ik het bedoel. Immers er zit en zat veel goeds in de begrotingen van dit college. In deze begroting bijvoorbeeld het geld voor de herstelbetalingen aan de Joodse gemeenschap, voor de bestrijding van het personeelstekort in de jeugdhulp, voor de aanpak van het achterstallig onderhoud in Loosduinen, etc. Voorzitter, u begrijpt: ik tel mijn zegeningen. Ik hoop dat dat de coalitie ook lukt te doen tot het einde, bitter of niet.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Amendement verdubbelen middelen verduurzamen woningen85,9 kBapplication/pdfdownload
Inspiratienota Een waardig armoedebeleid469,9 kBapplication/pdfdownload
Motie betere bestemming feestmiddelen voor Scheveningen162,3 kBapplication/pdfdownload
Motie fietsverlichting te koop bij biesieklettes167,9 kBapplication/pdfdownload
Motie krachten bundelen blijvende aandeelhouders Eneco165,9 kBapplication/pdfdownload
Motie meer regie voor minima178,5 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Bijdrage van Pieter Grinwis bij de begroting 2018-2021'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.