ChristenUnie drukt stempel op begroting 2018 met moties

woensdag 15 november 2017 15:32

In de behandeling van de gemeentebegroting 2018 is ChristenUnie Leerdam erin geslaagd het college bij te sturen op een drietal onderdelen. Allereerst stelde fractievoorzitter Harry Wolting voor om als gemeente ook in 2018 de Voedselbank Leerdam te ondersteunen in de huur. Die motie werd ondersteund door de PvdA, CDA en VVD.

Na aandacht te hebben gevraagd voor meer sociale woningbouw en groenvoorzieningen in de (binnen)stad attendeerde Wolting het College van B&W ook op de voortgaande plannen in fusiepartners Zederik en Vianen om meer openbare laadvoorzieningen voor elektrische auto’s en fietsen. Het College nam de motie om hiervoor op korte termijn beleidskaders over van de ChristenUnie.
Tenslotte wist de ChristenUnie ook een meerderheid achter zich te krijgen met haar voorstel een aparte aandeelhouderscommissie op te richten voor alle gemeenten die, evenals Leerdam, hebben besloten om hun aandelen Eneco niet te verkopen.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie drukt stempel op begroting 2018 met moties'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.