Debat Armoedebeleid 17-12-2019

Armoedewoensdag 18 december 2019 21:20

Boven dit visiedocument had ook kunnen staan: Geef mensen die in armoede leven en gebukt gaan onder schulden een naam.

eerste termijn

Voorzitter,

Boven dit visiedocument had ook kunnen staan: Geef mensen die in armoede leven en gebukt gaan onder schulden een naam.

Wanneer je kijkt naar de stille kant van Maassluis, dan leven mensen met armoede en schulden in de schaduw van het leven en vaak onder de radar. Armoede en schulden kunnen in veel gevallen leiden tot er niet meer bij horen en dat willen we toch niet in Maassluis? 

Wij vinden participatie van de doelgroep en dat arme kinderen en mensen met schulden een stem krijgen en gehoord worden belangrijk. Het aantal mensen dat zich aanmeldt bij schuldhulpverlening is maar 10% van het totaal aantal dat bekend is.

Wij zijn geschrokken van het feit dat in de MVS-gemeenten gemiddeld meer mensen in armoede en met grote schulden leven. De ChristenUnie is van mening dat preventie en vroege signalering een belangrijke stap kan worden om het aantal mensen in armoede en schulden te verminderen.

Wij denken dan aan doelgerichte en laagdrempelige voorlichting. Goede contacten met woningcorporaties om huisuitzettingen te voorkomen, maar ook samenwerking met scholen en sportverenigingen om alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en dit te melden bij het wijkteam. 

Wij willen u de volgende indicatoren meegeven, die te maken kunnen hebben met armoede en schulden. Dat zijn: laaggeletterdheid (6400 mensen in Maassluis); de groep werkende armen en mensen die langdurig geen baan hebben; vroegtijdige schoolverlating; hoge schulden; maar het ook niet kunnen deelnemen aan sport en cultuur.

Preventie om terugval te voorkomen vinden wij zeer belangrijk. Daarnaast maatwerk en wat ons betreft een objectieve armoedetoets: jaarlijks effectieve metingen en terugkoppeling aan de Raad van zowel kwantitatieve als kwalitatieve instrumenten die deel uitmaken van het uitvoeringsplan en een schulden- en armoederegisseur.

Het gaat ons niet om een strenge, maar een juiste en goede aanpak en opstelling van de medewerkers bij Stroomopwaarts. Waarbij  de ambitie moet zijn van wantrouwen naar vertrouwen. Daarbij blijven werken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Ook geven wij u mee dat wat ons betreft ook binnen de gemeentelijk begroting kan worden gekeken om extra middelen hiervoor vrij te spelen.

Wij willen u als zienswijze meegeven dat u bij de aanpak van schulden en armoede niet alleen kijkt naar de financiële problematiek, maar in het geheel naar alle levensgebieden omdat er vaak sprake is van verwevenheid en dat u in uw uitvoeringsplan concrete doelen opneemt die u SMART wilt bereiken. 

 

Tweede termijn

Dank aan de wethouder voor de beantwoording, waarbij we niet twijfelen aan uw inzet en ambities. De ChristenUnie vindt belangrijk dat we bij dit onderwerp, dat vele gezinnen en alleenstaanden raakt in Maassluis, blijven werken aan het hoofddoel: Wat voor stad wij willen zijn. Welke maatschappelijke effecten willen wij bereiken, op wat voor termijn en door welke acties en uitvoering.

De ChristenUnie vindt dat er jaarlijks een terugkoppeling moet komen naar de Raad over de vorderingen op het gebied van armoede en schulden, maar ook welke bijsturing nodig is om in 2023 het doel minder mensen met schulden en armoede te kunnen bereiken.

Wethouder, mogen we op u rekenen dat:

We over 2 jaar niet meer zullen horen dat een moeder met jonge kinderen geen wasmachine krijgt omdat ze ook wel met de hand kan wassen, maar die er tegelijkertijd wel voor moet zorgen dat ze aan het werk gaat?

Een gezin met jonge kinderen op een kale betonnen vloer moet leven en een jeugdzorginstelling die dreigt de kinderen uit huis te plaatsen omdat er geen vloerbedekking is?

Zomaar 2 voorbeelden uit de praktijk wethouder. Daarom komt de ChristenUnie voor deze doelgroep op en kunnen we als College en Raad alleen maar bijdragen als er jaarlijks concrete terugkoppelingen plaatsvinden over wat er is bereikt en dit blijven vergelijken met welke stad wij willen zijn voor mensen uit deze doelgroep.

Ook willen we de wethouder meegeven dat wij berichten krijgen dat bij Stroomopwaarts schuldhulpverlening niet of op tijd reageert op telefoontjes en e-mails, waarvan mensen de dupe worden. Dat er bij Budgethulp geen vervanging is als iemand op vakantie is en dat de samenwerking tussen instanties nog zeker zal moeten verbeteren.

In Spreuken 31-9 staat:

Spreek en oordeel rechtvaardig en geef de armen en behoeftigen hun recht. 

John Dolstra, fractievoorzitter ChristenUnie Maassluis

« Terug

Reacties op 'Debat Armoedebeleid 17-12-2019'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.