Aanpak van armoede, onrecht en klimaatverandering! The Global Goals ook in Ermelo?

Global Goalswoensdag 17 februari 2016 15:27

De ChristenUnie Ermelo zal samen met Progressief Ermelo en de VVD in de vergadering van de gemeenteraad van 17 maart 2016 een motie indienen met een oproep aan het College om de ‘Global Goals’ te steunen en meer bekend te maken onder de inwoners. Naar verwachting zal het CDA Ermelo de motie steunen en hopelijk ook de andere fracties.

In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn op 25 september 2015 de nieuwe ontwikkelingsdoelen, Global Goals for Sustainable Development, vastgesteld.

De Global Goals omvatten 17 doelstellingen:

 1. Geen Armoede
 2. Geen Honger
 3. Goede Gezondheid en Welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon Water en Sanitaire Voorzieningen
 7. Duurzame Energie
 8. Goede Banen en Economische Groei
 9. Innovatie en Infrastructuur
 10. Verminderde Ongelijkheid
 11. Duurzame Steden en Gemeenschappen
 12. Verantwoorde Consumptie
 13. Klimaatactie
 14. Leven onder Water
 15. Leven op het Land
 16. Vrede en Recht
 17. Partnerschappen voor de Doelstellingen

Deze 17 globale doelstellingen zijn er om 3 bijzonder belangrijke zaken te bereiken tussen nu en het jaar 2030. Een einde maken aan extreme armoede. Ongelijkheid en onrecht bestrijden. Het probleem van klimaatverandering oplossen. De globale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling zouden dit alles kunnen waarmaken. In alle landen. Voor alle mensen.

De Nederlandse regering ondersteunt deze doelen van harte. Naast de Minister-president en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking was ook onze Koning Willem-Alexander aanwezig bij de bespreking en afstemming over de doelstellingen tijdens de vergadering in New York.

De doelen zijn op 1 januari 2016 ingegaan en volgen de Millenniumdoelen op. De doelen gaan over het aanpakken van wereldwijde vraagstukken zoals extreme armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, verduurzaming van de economie, maar ook over lokale vraagstukken zoals in doel 11 het realiseren van duurzame gemeentes. Elk doel is uitgewerkt in subdoelen, die in 2030 gehaald moeten zijn. Voor het bereiken van de nieuwe doelen is een unieke en onmisbare rol voor lokale overheden weggelegd.

Naast doel 11, het realiseren van duurzame gemeenten, zijn ook andere doelen relevant voor plaatselijke activiteiten zoals doel 12 over duurzaam inkopen, doel 13 over het tegengaan van klimaatverandering en doel 16, gericht op het bevorderen van veilige, rechtvaardige en inclusieve samenlevingen. Om die reden vindt Ruud van Eijle het belangrijk dat de gemeente Ermelo haar verantwoordelijkheid neemt om deze doelstelling actief naar de Ermelose inwoners te communiceren, want gemeenten staan veel dichter bij de burger dan de Verenigde Naties.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat volop aandacht besteden aan de Global Goals en ondersteunt gemeenten in het bereiken van één of meerdere Global Goals. De gemeente Ermelo kan zelf een actieve bijdrage leveren door meer bekendheid te geven aan de doelen of door de Global Goals als kader te stellen voor het eigen gemeentelijk beleid. Het kan ook gaan om het uitwisselen van kennis en ervaringen met gemeenten in andere landen. Van Eijle vindt dat ook daar voor Ermelo een mooie kans ligt.

De motie roept het College op gehoor te geven aan de Global Goals, deze te steunen, bekendheid hieraan te geven en bewustwording op te roepen. Daarnaast beoogt de motie om samen met lokale belanghebbenden, inwoners, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties bij te dragen aan de realisatie van de 17 gestelde doelen. 

« Terug

Reacties op 'Aanpak van armoede, onrecht en klimaatverandering! The Global Goals ook in Ermelo?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.