Succesvolle thema-bijeenkomst over schuldhulpverlening

schuldhulpzondag 24 april 2016 17:03

Dat het onderwerp Schuldhulp aanspreekt en leeft kwam wel naar voren uit het aantal aanwezigen op woensdagavond 20 april. Vanuit de verschillende hoeken uit de samenleving waren mensen aanwezig: diaconieën, cliëntenraden, thuiszorg, dominees, schuldhulpmaatjes, welzijn en andere betrokken mensen.

Vanuit de ChristenUnie Ermelo (CUE) werd door raadslid Folkje Spoelstra verteld wat de ChristenUnie drijft om zich actief in te zetten voor schuldhulpverlening. Een aantal voorbeelden werden gegeven vanuit de actualiteit die vandaag de dag spelen. Jongeren krijgen steeds vaker te maken met schulden. Het blijkt dat een groot percentage mensen wat aanklopt bij het sociaal wijkteam problemen heeft die gerelateerd zijn aan schuldenproblematiek. Maar ook onder de groep ouderen zie je steeds meer schulden. Je zou verwachten dat nu er veel ingezet wordt op schuldhulp dat er minder schuldproblemen zijn. Niets is minder waar. Schuldenproblematiek lijkt juist weer meer toe te nemen. De kloof tussen arm en rijk wordt groter. Voor de politiek zaak om verbeteringen te treffen waar het kan. Voor de CUE is bij preventie, nazorg en een integrale aanpak bij schuldhulpverlening van groot belang.

Tweede spreker op de avond was Mart Bakker coördinator Schuldhulpmaatje Ermelo. In Ermelo zijn veel vrijwilligers actief als Schuldhulpmaatje. De persoon die schulden heeft blijft zelf verantwoordelijk, dus Schuldhulpmaatje zal nooit de probleemeigenaar zijn. Men werkt samen met verschillende instanties als oa Welzijn Ermelo, Humanitas, WMO medewerkers, Sociale dienst en de gemeente Ermelo. De samenwerking onderling verloopt goed. Schuldhulpmaatje is zeer tevreden over hoe Schuldhulpmaatje nu is opgezet. Maar naast dat het goed loopt zijn er aandachtspunten. Zo blijft een grote groep mensen uit beeld. Ook wordt Schuldhulpverlening vaak te laat ingezet. Zo kwam er een vraag uit het publiek vanuit de clientenraad van de Sociale Dienst Veluwerand of je ook Schuldhulp kunt inzetten bij iemand die zijn administratie niet op orde krijgt. Het was voor een ieder een verrassing dat dit inderdaad kan. Al preventief kun je schuldhulpverlening inzetten en het zou juist zeer wenselijk zijn dat dit meer gebeurt. Voorkomen van schulden is immers beter dan wanneer je al diep in de problemen zit. Ook op het gebied van preventie ziet Schuldhulpmaatje meer mogelijkheden. Begin al vroeg op lagere school. Laat de onderwijzer alert zijn wanneer een kind vaak geen eten bij zich heeft, spelen er misschien schulden thuis? Voorlichting aan de jeugd, maak ouders verantwoordelijk. Maar ook de groep die nu nog buiten beeld is zou je meer zicht op willen krijgen en in samenwerking met andere instanties zou je hier stappen in kunnen nemen.

Als laatste spreker Ab Haaima van voedselbank Ermelo, Harderwijk en Putten. Ab nam ons mee in zijn verhaal over aantallen die gebruik maken van de voedselbank, hoe lang je gebruik mag maken en de leveranciers aan de voedselbank. Het is dan toch wel schokkend te horen dat de mensen die van de voedselbank gebruik maken onder het bijstandsniveau leven en vrijwel altijd te maken hebben met schuldenproblematiek. Wanneer je alleen een bijstandsuitkering hebt, waar je moeilijk mee rond kunt komen, geeft nog geen recht om gebruik te maken van de voedselbank. De voedselbank heeft veel vrijwilligers en is blij mee de samenwerking met de verschillende organisaties, kerken maar ook mensen die spontaan groente uit hun groentetuin bij de voedselbank afleveren. Uit de avond bleek dat we elkaar nodig hebben om de problemen rondom armoede en schulden aan te pakken. ChristenUnie pakt de aandachtspunten op en zal met dit onderwerp verder gaan. Niet alleen, maar met elkaar, want geen mens kan zonder naastenliefde.

« Terug

Reacties op 'Succesvolle thema-bijeenkomst over schuldhulpverlening'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.