Vrijwilligerswerk via Veens

20160422_172343maandag 25 april 2016 15:12

"Zonder vrijwilligerswerk wordt de zorg onbetaalbaar en kunnen inwoners nog afhankelijker worden van zorg- en welzijnsorganisaties." Dit staat te lezen in het plan van aanpak voor Uren voor Buren. Nu is deze claim discutabel, omdat zij het gebrek aan vrijwilligerswerk daarmee aanwijst als oorzaak voor het onbetaalbaar worden van de zorg. Vrijwilligerswerk is tenslotte liefdewerk, meer dan alleen maar zorg en al jaren een belangrijk deel van onze samenleving, van onze participatiemaatschappij. We kunnen daarnaast zeggen dat Veens vrijwilligers een belangrijk onderdeel wil zijn binnen het vrijwilligerswerk in Veenendaal. Dat nog niet elke hulpvraag of aanbod van vrijwilligers Veens weet te bereiken brengt ook voor Sonja van Beek een uitdaging met zich mee. Met een aanbod van ongeveer 200 vrijwilligers proberen zij zo'n 638 hulpvragen te beantwoorden.

"Nooit geweten dat jullie hier zaten." Is het meest gehoorde commentaar van Dick Roodbeen, Jos van den Berg, Arjan Koerts en Johan Blad van de ChristenUnie bij binnenkomst aan de Vliegezwam 38. "Nu is dat ook niet nodig," verzekeren Hilde en Sonja van Veens vrijwilligers ons, "het echte werk wordt namelijk gedaan bij de wijksteunpunten, wij zijn alleen de coördinerende schakel." Dat het echter een belangrijke schakel is blijkt wel als we het tijdens het werkbezoek hebben over de verschillende vrijwilligersklussen waar een match voor gevonden moet worden. Het gaat niet alleen om de zorg, maar ook om taalondersteuning, een eenvoudig, maar o zo belangrijk, gezellig bakkie koffie doen of om hulp bij het invullen van belastingformulieren, die met 144 gematchte hulpvragen het hoogste scoort.

Wie wil weten wat Veens vrijwilligers nu precies doet in het land van vrijwilligerswerk krijgt van Sonja van Beek een heldere uitleg. Zo krijg je al snel inzicht in de cijfers over 2015, er zijn 638 aanvragen binnengekomen, waarvan er 455 een match hebben tussen hulpvraag en vrijwilligersaanbod. Van de hulpvragen die geen match hadden zijn er 53 doorverwezen naar andere organisaties, zoals Present, de voedselbank of naar het WMO-loket, 105 zijn er door de aanvrager weer ingetrokken en 12 zijn er afgewezen. We krijgen ook te horen dat de meeste aanvragen eenmalig zijn, zo'n 226 stuks, maar dat er ook nog zo'n 124 structureel van aard zijn. De cijfers van het eerste kwartaal van 2016 laten zien dat de Veenendaler de weg naar veensvrijwilligers.nl dit jaar nog beter weet te vinden.

Op de vraag waar de uitdagingen liggen, krijgen we als antwoord dat de doelstelling voor komend jaar is, het benaderen van de mensen die we niet in beeld hebben. Een mooie uitdaging waar ook de politiek haar steentje in kan bijdragen. Wel waarschuwt Sonja dat we het vrijwilligerswerk niet mogen zien als vervanger van de reguliere zorg. We werken met vrijwilligers en kunnen daarom alleen een aanvulling zijn op, maar nooit de vervanger van de professional. Veens vrijwilligers wil de samenwerking zoeken tussen alle organisaties die werken met vrijwilligers, ook de kerken spelen hierin een belangrijke rol, zoals uit het onderzoek van de ChristenUnie ook al is gebleken. Mij persoonlijk is één uitspraak van een langdurig werkloze over het belang van vrijwilligerswerk bijgebleven: "Zelfs als ik nooit meer werk kan vinden, dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik iemand geholpen heb." Het laat zien dat er een wederkerig belang zit in vrijwilligerswerk voor zowel de hulpvrager, als de hulpbieder.

Johan Blad
Raadslid ChristenUnie Veenendaal

« Terug

Reacties op 'Vrijwilligerswerk via Veens'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.