38e Partijcongres

zaterdag 24 november 2018 11:05

‘We komen tot bloei, niet in lege autonomie, maar in ons samenleven.’ Aldus de conceptbeginselverklaring. ‘Het goede samenleven’ is het thema van het partijcongres van 24 november. ’s Morgens zal dit in de meditatie en tijdens het gesprek op De Bank aan de orde komen. In de middag wordt het definitieve tekstvoorstel voor de nieuwe beginselverklaring van de ChristenUnie, onder de titel ‘Vrede zoeken, recht doen’ aan onze leden voorgelegd.

Meer informatie op www.christenunie.nl/congres 

« Terug

Archief > 2018 > november