Varkens en zo

woensdag 04 april 2007 23:55

Wil je kunnen praten over dierenwelzijn moet je er ook geweest zijn. Daarom ben ik maandag op werkbezoek geweest in Sterksel in Brabant, op het proefbedrijf van de NVV. Daarnaast heb ik mij ook verder verdiept in de stand van zaken rondom ERTMS. En vandaag twee pittige commissies gehad over de toezeggingen uit de LNV Begroting en over Beleggingspolissen.

Het werkbezoek in Sterksel was goed. Samen met Dion Graus van de PVV hebben we eerst een toelichting gehad over het bedrijf en daarna over de verschillende testen die uitgveord worden. In de praktijk was te zien waar de varkenssector mee bezig is als het gaat om innovatie. Niet dat je dan gelijk alle problemen van de intensieve veehouderij op kan lossen. Maar duidelijk is wel daat ook de sector indringend bezig is zichzelf te vernieuwen. Belangrijk discussiepunt is de verwerking van de mest. Inmiddels is de techniek zover dat je in de verwerking daar grote stappen in kan gaan zetten. Als daar tenminste voldoende energie in gestoken kan worden om er energie van te maken. Betekent wel dat ons denken over mest als afvalstof om moet slaan naar grondstof voor de energieproductie.

Ook het gesprek over ERTMS, de nieuwe beveiliging van het spoor, was verhelderend. De techniek gaat ook hier steeds verder. En duidelijk is ook dat het moeilijk is om een goede specificatie van dergelijk systemen te maken zodat er geen discussie over de uitwerking kan ontstaan. Hoewel het een Europees systeem is zien de verschillende leveranciers toch kans om op cruciale onderdelen iets anders te maken. En dat natuurlijk met het oog op eventuele vervolgopdrachten.

Vandaag hebben we gesproken over de toezeggingen zoals die gedaan zijn tijdens het debat over de LNV begroting. Ik ben tevreden met de voortgang zoals de minister die presenteert. Maar de vragen van sommige partijen lijken erop alsof we nog weer een stap verder moeten zetten. Terwijl we nog niets eens de uitwerking compleet hebben van de laatste discussie.
Daarna hebben we gesproken over de beleggingspolissen. Die worden wel eens woekerpolissen genoemd. Omdat veel van het ingelegde geld naar de kosten voor de verzekeraar gaan en niet gebruikt om te beleggen. Maar het probleem is volgens mij daarnaast vooral dat over die uitwerking van het product heel slecht of zelfs helemaal niet gecommuniceerd wordt. Ik hoop dat de minister nu gaat doorpakken. En dat mensen die zo'n polis hebben snel duidelijkheid gaan krijgen. Laten we zeggen: dit jaar of zo...

En dan nog de discussie over ProRail. In mijn gesprek met de directie hebben we stil gestaan bij de problemen op het spoor. Ik heb wel begrip voor het feit dat een deel van de problemen terug te leiden is op het achterstallig onderhoud en dat dit nu wordt ingelopen. Maar langzamerhand lopen we van incident naar incident. En de problemen worden steeds bizarder. Ik hoop dat de directie een heel duidelijk antwoord heeft op al die incidenten bij de lopende projecten. Want dit moet wel over zijn. Op deze manier wordt, naast het feit dat veel mensen getroffen worden door de verstoringen, schade gebracht aan het product trein. En dat is wel het laatste wat we kunnen gebruiken bij onze grote wens om het OV juist te promoten.

Ernst

« Terug

Reacties op 'Varkens en zo'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.