Rouvoet maakt zich sterk voor erkenning hospices

woensdag 11 december 2002 23:16

Vandaag vond er op voorstel van André Rouvoet een overleg plaats van de Kamercommissie voor Volksgezondheid met staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS) over de palliatieve zorg. Rouvoet, die al maandenlang had aangedrongen op dit overleg, betoonde zich tevreden met wat er de afgelopen jaren rond dit onderwerp (pijnbestrijding, lijdenverlichting, stervensbegeleiding) is gebeurd: aandacht voor deze vorm van zorgverlening in het onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en integratie van palliatieve zorg in de reguliere zorgvoorzieningen. Rouvoet maakte zich in het overleg sterk voor de erkenning van hospices als thuiszorginstellingen met een bijzonderen functie. Vorig jaar zorgde Rouvoet al voor 10 miljoen euro extra voor de palliatieve zorg, de zogenaamde ´Rouvoet-middelen´.

Vandaag vond er op voorstel van André Rouvoet een overleg plaats van de Kamercommissie voor Volksgezondheid met staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS) over de palliatieve zorg. Rouvoet, die al maandenlang had aangedrongen op dit overleg, betoonde zich tevreden met wat er de afgelopen jaren rond dit onderwerp (pijnbestrijding, lijdenverlichting, stervensbegeleiding) is gebeurd: aandacht voor deze vorm van zorgverlening in het onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en integratie van palliatieve zorg in de reguliere zorgvoorzieningen. Rouvoet maakte zich in het overleg sterk voor de erkenning van hospices als thuiszorginstellingen met een bijzonderen functie. Vorig jaar zorgde Rouvoet al voor 10 miljoen euro extra voor de palliatieve zorg, de zogenaamde ´Rouvoet-middelen´.

Bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2002 (in december 2001) is door de Tweede Kamer een amendement van Rouvoet aangenomen, waardoor maar liefst EUR 10 miljoen per jaar extra beschikbaar is gekomen voor daadwerkelijke verlening van palliatieve zorg. Bijv. door vooruitlopend op wijzigingen in de financiering van AWBZ-zorg alvast 'zorgzwaartefinanciering' toe te passen: een verpleeghuis kan uit de 'Rouvoet-middelen' extra geld krijgen voor patiënten in een speciale unit voor palliatieve zorg, die immers ook meer en intensievere zorg behoeven. Verder worden uit deze middelen impulsen gegeven aan het werk van vrijwilligers in de terminale thuiszorg en aan netwerkcoordinatoren, wat bijv. ook van groot belang is voor het werk dat in de zgn. hospices gebeurt.

Hospices ('high care hospices') kunnen tot dusverre geen zelfstandige erkenning krijgen. In de praktijk doen ze nu hun werk via een erkende thuiszorginstelling. Dat betekent onder meer dat verpleging en verzorging die in een hospice worden geleverd weliswaar vergoed worden, maar dat hospices voor het overige (huisvesting, specialistische hulp, overhead) zichzelf moeten bedruipen (giften, fondsen). Vorig jaar is er een rapport verschenen over de integratie van hospicezorg in de reguliere zorg (cie. Beelaerts van Blokland), waarin een kleine opening geboden werd voor zo'n zelfstandige erkenning. Toenmalig minister Borst wilde daar echter niet van weten. In het overleg van woensdag heeft Rouvoet bepleit dat de mogelijkheid bekeken wordt om hospices alsnog zelfstandig te erkennen, bijv. als thuiszorginstelling met een bijzondere functie. Dan hoeft een hospice dus niet het volledige thuiszorgpakket aan te bieden, wat nu als belemmering voor erkenning wordt aangevoerd. De staatssecretaris zegde toe in januari hierover in gesprek te gaan met de hospices.

« Terug

Reacties op 'Rouvoet maakt zich sterk voor erkenning hospices'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.