Evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Ermelo

maandag 06 juni 2011 15:01

Doe mee en geef uw mening over de wegen, verkeersdrukte en vervoersmogelijk in Ermelo!!!

In 2006 heeft de gemeente Ermelo het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld. De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen uit het GVVP-plan uitgevoerd om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Ermelo te verbeteren. Wij willen graag van u weten of deze maatregelen het gewenste effect hebben gehad. Daarbij heeft de gemeente uw hulp nodig! Door het invullen van een internetenquête helpt u ons om het verkeersbeleid voor de komende jaren verder te verbeteren. Het invullen van de enquête kost circa 5 minuten.

Enquête
De reacties uit de enquête gebruiken wij voor een nieuw uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer voor de periode 2012-2017. In dit uitvoeringsprogramma staan maatregelen die ervoor zorgen dat iedereen veilig aan het verkeer kan deelnemen. Voor iedere weggebruikers worden passende verkeersmaatregelen genomen. Via de website en de gemeentepagina houdt de gemeente u op de hoogte van de vorderingen van het evaluatieonderzoek. We zien met belangstelling uit naar uw reacties op de enquête.

Denk mee over verkeer in Ermelo!
Wilt u actief meedenken over verkeer in Ermelo? Dan kunt u zich aanmelden voor deelname aan de klankbordgroep verkeer. De gemeente Ermelo gaat samen met de klankbordgroep de verkeersknelpunten in Ermelo in kaart brengen en mogelijke oplossingen aandragen. De gemeente Ermelo is op zoek naar representatieve vertegenwoordigers van de Ermelose bevolking om te participeren in deze klankbordgroep. Er zijn in totaal twee bijeenkomsten gepland met de klankbordgroep. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. Bent u enthousiast en geïnteresseerd dan kunt u zich aanmelden onder vermelding van uw contactgegevens en motivatie via de e-mail gvvp@ermelo.nl.

Bron: (www.ermelo.nl)

« Terug

Reacties op 'Evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Ermelo'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.