ChristenUnie stelt vragen over aanpassing Rondweg-oost (N233)

Afbeelding bij tekstbijdrage betreft Rondweg-Oostvrijdag 28 augustus 2015 18:00

Als ChristenUnie hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college over de plannen voor aanpassingen aan de Rondweg-Oost (N233). De ChristenUnie vraagt zich af of de belangen van omwonenden wel voldoende worden meegewogen en of er serieus is gekeken naar alternatieven.

Tijdens de op 27 augustus gehouden informatie-avond van de provincie Utrecht ontstond het beeld dat de plannen al vast liggen. Omwonenden mogen alleen nog maar meedenken over de exacte plek van de opstelvakken. Omwonenden maken zich zorgen over milieu-effecten, ook al in de huidige situatie. Maar aan onderzoek daarnaar is de Provincie nog niet toegekomen. Er komt een klankbordgroep van bewoners, maar onduidelijk is of zij serieuze invloed heeft.

Daarom heeft de ChristenUnie aan het college gevraagd of zij bereid is er bij de Provincie op aan te dringen een onderzoek te doen naar de verkeersdruk tussen de Cuneraweg en de aansluiting met de A12. Uit een meting tussen de A15 en de A12 bleek dat slechts 5% van het autoverkeer de Rondweg-Oost gebruikt als verbindingsweg. Volgens de ChristenUnie geeft een meting vanaf de A15 een vertekend beeld.
Verder hebben wij het college gevraagd bij de Provincie aan te dringen op een geluids- en milieuonderzoek naar de huidige situatie. Dit onderzoek kan dan worden gebruikt bij de ontwikkeling van de plannen.
Tenslotte hebben wij als ChristenUnie gevraagd naar de status en kwaliteit van onderzoeken naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld het verlagen van de maximumsnelheid van 80 km/u naar 50 km/u. Zo kan de weg meer verkeer verwerken en is de Rondweg-Oost minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. Uit de gehouden informatieavond ontstond het beeld dat hiernaar geen serieus onderzoek is gedaan.

De ChristenUnie begrijpt de noodzaak van oplossingen voor de lange termijn. Niemand heeft er wat aan als Veenendaal dichtslibt en daardoor onbereikbaar wordt. Maar op dit moment is er wat de ChristenUnie betreft nog onvoldoende aandacht voor de belangen van omwonenden, de mogelijke alternatieven en de milieu-effecten.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stelt vragen over aanpassing Rondweg-oost (N233)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.