Vragen ChristenUnie leiden tot vragen aan de provincie

Afbeelding bij tekstbijdrage betreft Rondweg-Oostmaandag 28 september 2015 09:49

Naar aanleiding van de provinciale informatieavond over de Rondweg-oost stelde de ChristenUnie vragen aan het college. Zo vroeg de ChristenUnie zich af of er voldoende onderzoek is gedaan naar de milieu-effecten van aanpassingen aan de rondweg en of alternatieven wel voldoende zijn onderzocht.

Het college voelt zich niet verantwoordelijk voor nader onderzoek. Zo blijkt uit de antwoorden op de gestelde vragen. Er wordt op gewezen dat het een provinciale weg betreft en de gemeente dus geen verantwoordelijkheid zou hebben. Hoewel dat feitelijk juist is, had de ChristenUnie iets meer verantwoordelijkheidsgevoel verwacht bij het college. Het gaat immers om de gezondheid en het woongenot van veel inwoners.

Wel zal het college in gesprek gaan met de provincie Utrecht over hoe het milieukundig onderzoek er uit gaat zien. Wordt bijvoorbeeld het verlagen van de maximumsnelheid er bij betrokken, zoals de ChristenUnie wil?

Gelukkig trok de provincie Utrecht daags na de informatieavond zelf al de conclusie dat het onderzoek naar de verkeersdruk opnieuw moet. Opvallend is dat het college blijft volhouden dat het niet relevant is voor de keuzes over aanpassingen aan de Rondweg-oost. In dat opzicht heeft Veenendaal nu opeens meer aan het provinciebestuur dat aan het eigen college. Dit bewijst maar weer dat het belangrijk is om dit onderwerp nauwlettend in de gaten te houden. En dat zal de ChristenUnie blijven doen, zowel in de gemeenteraad als in de provinciale staten.

Arjan Koerts

« Terug

Reacties op 'Vragen ChristenUnie leiden tot vragen aan de provincie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.