Veenendaal Energieneutraal 2035

12360298_502569203234843_5687532048625995540_nvrijdag 18 december 2015 16:20

Donderdag 17 december is het raadsvoorstel Energieneutraal Veenendaal 2035 met een grote meerderheid aangenomen in de raad.

Het college geeft met dit raadsvoorstel uitvoering aan het aangenomen amendement op het raadsprogramma “om zich als gemeente in te zetten om de opwekking van duurzame energie in Veenendaal te vergroten en om er naar te streven om in 2035 evenveel duurzame energie op te wekken als er in Veenendaal gebruikt wordt.” Een amendement dat door de ChristenUnie gesteund werd.

Het streven om in 2035 een energieneutraal Veenendaal te hebben is ambitieus, maar zeker steunwaardig. Wij onderstrepen graag het belang van een zorgvuldig en verantwoord omgaan met de schepping en de aanwezige grondstoffen.

Het raadsvoorstel laat nog niet goed zien hoe het college deze doelstelling denkt te kunnen bereiken. Het is een aanzet, met dromen en ideeën. Waarbij het jaar 2016 vooral gebruikt wordt om na te denken over plannen voor de periode 2017-2020. Als je Veenendaal energieneutraal wilt laten zijn, kun je maar aan 2 knoppen draaien: energieverbruik en energie opwekking. Op beide terreinen is de rol van de gemeente maar een beperkte. Ondanks dat die rol beperkt is, wil het college ervoor kiezen om sterk de voorbeeldrol op te pakken. Wat ons betreft kan dat niet voortvarend genoeg.

2035 ligt ver weg en dit is nog maar een startnotitie. Het echte werk moet nog beginnen. Als ChristenUnie zijn we blij dat in dit document doorklinkt dat het college het belangrijk vindt om het energiebewustzijn te vergroten. Dat onderstrepen wij. Het college beseft ons inziens goed dat er in de komende 20 jaar veel kan veranderen. Het is dan ook realistisch om niet met een al te lange horizon te werken. 

Tegelijk vinden wij dat de gemeente nu al moet beginnen met het goede voorbeeld te geven. Kom met aansprekende initiatieven. En pak dit snel op. Daarom hebben we als ChristenUnie een motie ingediend. We hebben het college verzocht om op korte termijn te onderzoeken op welk gemeentelijk onroerend goed zonnepanelen te plaatsen zijn, wat het kost en wat het oplevert. Om zo direct te laten zien dat de gemeente een krachtige voortrekkersrol wil vervullen. De motie werd mede ingediend door de fracties van SGP,  CDA en GroenLinks en ondersteund door de SP fractie. En derhalve aangenomen. Daar zijn we blij mee. 

De gemeente heeft in de afgelopen periode al laten zien dit onderwerp belangrijk te vinden. We gaan ervan uit dat er voldoende kennis in huis is om dit voortvarend op te kunnen pakken.

Jos van den Berg, schaduwraadslid ChristenUnie

« Terug

Reacties op 'Veenendaal Energieneutraal 2035'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.