Gratis nulmeting

competentiemetervrijdag 25 april 2014

Als je net geïnstalleerd bent als raadslid, komt er veel nieuws op je af. Ook als je je goed op je taak hebt voorbereid. In de praktijk blijkt het misschien toch erg lastig om draagvlak voor je voorstel te krijgen, of debatteer je niet zo flitsend als je je had voorgesteld.

Je bent zo druk met de volle raadsagenda dat je eigenlijk geen tijd hebt voor werkbezoeken terwijl je je juist had voorgenomen om niet zo’n raadslid te zijn dat zich alleen in campagnetijd aan de kiezer laat zien… Kortom, de praktijk is weerbarstig.

Het begin van een nieuwe raadsperiode is een goed moment om de ChristenUnie Competentiemeter in te vullen. Dit zou je kunnen zien als een soort nulmeting. Na het invullen van de competentiemeter ontvang je een rapport waarin je twee best ontwikkelde competenties staan aangegeven, én je twee minst ontwikkelde competenties. Bij deze vier competenties krijg je ontwikkeltips.  Wanneer je de competentiemeter invult als raadslid, worden die competenties gemeten die voor een raadslid belangrijk zijn.

De competentiemeter is onlangs vernieuwd: per competentie zijn meerdere niveaus aangebracht. Van een wethouder wordt bijvoorbeeld nu eenmaal een ander niveau van Onderhandelen verwacht dan van een raadslid. Ook nieuw is de mogelijkheid voor een 360°-feedback. Dit betekent dat je een aantal mensen (die jou goed kennen in je functioneren) vraagt de competentiemeter over jou in te vullen. Hiermee ontstaat een breder beeld van jouw competenties.

Binnen het ChristenUnie Opleidingscentrum ontwikkelen we het competentiegericht leren steeds verder. Dat betekent dat er meer mogelijkheden komen om specifiek aan die competentie te werken die je verder wilt ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld door een cursus te volgen, maar het kan ook betekenen dat je door een ervaren raadslid wordt gecoacht, al of niet in combinatie met het uitvoeren van praktijkopdrachten.

Op deze manier wordt het leren effectiever. Je besteedt je tijd vooral aan het bereiken van jouw specifieke leerdoel. Wanneer je overspoeld wordt door het raadswerk, zoals beschreven in de situatie hierboven, geeft de uitkomst van de competentiemeter richting. Je weet dan wat je wilt verbeteren en kunt daar gericht mee aan de slag. Wanneer je na een jaar de competentiemeter weer invult, zul je zien dat je hoger scoort op de competentie waarmee je aan het werk bent gegaan.

Het invullen van de competentiemeter is gratis. Dus ga snel naar www.christenunie.nl/opleiding/competenties en log in op de site om de competentiemeter in te kunnen vullen. In het rapport dat je krijgt, vind je de informatie voor het aanvragen van de 360°-feedback . Voor deze 360°-feedback vragen we een kleine vergoeding (€ 10,-) die je vooraf betaalt via internetbankieren.

door Annerieke Pruim, coördinator Talent en Rieke Elsenbroek, coördinator Opleiding, verschenen in DenkWijzer 1/2014

« Terug