Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het bericht dat vluchtelingen worden mishandeld langs en binnen de grenzen van de Europese Unie

donderdag 13 april 2017

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Het bericht dat vluchtelingen worden mishandeld langs en binnen de grenzen van de Europese Unie

Kamerstuk:    2017Z04991

Datum:           13 april 2017

Vraag 1

Bent u bekend met het rapport A dangerous «game» – The pushbacks of migrants, including refugees, at Europe’s borders van Oxfam Novib? 1)

Vraag 2

Wat is uw oordeel over het feit dat er langs en binnen de grenzen van de Europese Unie een zorgwekkend patroon is ontstaan van mishandeling en zelfs marteling van vluchtelingen en andere migranten door politiebeambten, grensbewakers en andere ambtenaren?

Vraag 3

Bent u op de hoogte van de uitspraken van EU-voorzitter Tusk dat het sluiten van de Westelijke Balkanroute een succes is gebleken en dat onder andere de «uitstekende wijze» waarop Bulgarije de grensbewaking heeft ingericht een voorbeeld is voor andere landen? 2) Hoe rijmt u deze uitspraken met het rapport van Oxfam Novib?

Vraag 4

Bent u bereid om via de Europese Unie de EU-lidstaten Kroatië, Hongarije en Bulgarije aan te spreken op hun verplichtingen om de rechten van vluchtelingen en andere migranten te respecteren, waaronder het recht op een individuele behandeling van hun asielaanvraag? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u bereid deze landen ook aan te spreken op het wangedrag van politie, grensbewakers en andere ambtenaren ten aanzien van vluchtelingen en andere migranten, en deze landen aan te sporen diegenen te berechten die

zich schuldig hebben gemaakt aan misdrijven tegen vluchtelingen en andere migranten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u bereid om via de Europese Unie politieke druk uit te oefenen op Servië en Macedonië, en om een humane en mensenrechtelijke behandeling van vluchtelingen en andere migranten onderdeel uit te laten maken van gesprekken over mogelijke toetreding van niet-EU landen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Deelt u de mening dat de EU meer en betere veilige en reguliere routes om asiel aan te vragen moet garanderen, onder andere via een ruimhartiger uitnodigingsbeleid voor kwetsbare vluchtelingen? Zo nee, waarom niet?

1) http://www.oxfamnovib.nl/nieuws/ze-zetten-ons-in-een-kooi en http://nos.nl/artikel/2166806-oxfam-vluchtelingen-mishandeld-langs-grenzen-eu.html

2) European Council, Press Release, «Remarks by President Donald Tusk after his meetings with President of Bulgaria Rumen Radev» (4 April 2017) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/04-tusk-bulgaria-radev/  

 Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug