Bijdrage Joël Voordewind aan het VAO JBZ-Raad op 8 en 9 juni 2017 (I & A onderwerpen)

woensdag 07 juni 2017

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind aan een voortgezet algemeen overleg met minister Blok van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   VAO JBZ-Raad op 8 en 9 juni 2017 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid)

Kamerstuk:    32 317          

Datum:           7 juni 2017

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Dank dat dit zo snel kon worden ingevoegd. De motie luidt als volgt.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, niet aan te dringen bij de Europese Commissie om de uitleg van het "vooropstaand belang van het kind" in de toelatingsprocedure ten aanzien van het verlenen van verblijf te verbreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind en Buitenweg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 472 (32317).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug