Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over de confiscaties door Turkse overheid van Aramese kerken en kerkbezittingen

donderdag 29 juni 2017

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de collega-Tweede Kamerleden Ten Broeke (VVD), Karabulut (SP), Van Raan (PvdD), De Roon (PVV) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:         De confiscaties door Turkse overheid van Aramese kerken en kerkbezittingen

Datum:                 29 juni 2017

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat de Turkse overheid een decreet heeft uitgevaardigd waarmee meer dan 50 kerken en kloosters in eigendom komen van het Turkse ministerie voor godsdienstzaken (Diyanet)? 1)

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat het hier inderdaad gaat om confiscatie van Aramese kerken en bezittingen?

Vraag 3

Wat is de rechtvaardiging die de Turkse overheid hiervoor geeft?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u deze jongste maatregel gericht tegen deze christelijke minderheid?

Vraag 5

Bent u bereid hierover opheldering te vragen bij de Turkse overheid? Bent u tevens bereid uw Europese collega’s op te roepen tot een gezamenlijke krachtige stellingname hiertegen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Helvert en Knops (beiden CDA), ingezonden 28 juni 2017 (vraagnummer 2017Z09217).

1) http://bvdad.de/index.php/pressemitteilungen/253-tuerkei-konfisziert-massenhaft-aramaeisches-eigentum-aramaeer-verlieren-kirchen-kloester-und-grabanlagen-an-die-tuerkische-religionsbehoerde

Meer informatie

« Terug