Schriftelijke vragen Joël Voordewind over mensenrechtenschendingen tegen Burundese vluchtelingen

maandag 16 oktober 2017

Schriftelijke vragen Joël Voordewind aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over mensenrechtenschendingen tegen Burundese vluchtelingen, Kamerstuknr.  2017Z13794

Vraag 1 
Kent u de berichten “Burundese vluchtelingen doodgeschoten in Congo” 1) en “Amnesty: Burundi te onveilig voor terugkeer vluchtelingen”? 2) Wat is uw reactie op deze berichten?

Vraag 2
Bent u bereid zich aan te sluiten bij de Verenigde Staten en een aantal EU-lidstaten, die het geweld tegen vluchtelingen hebben veroordeeld? Deelt u de mening dat er diplomatieke druk nodig is op de Congolese overheid om het incident te onderzoeken en de daders te berechten? Zo ja, bent u bereid in internationaal verband aan te dringen op diplomatieke druk?

Vraag 3 
Deelt u de mening dat de VN-vredesmacht in Congo (MONUSCO) proactief moet optreden tegen het geweld tegen burgers, aangezien deze VN-missie de bescherming van burgers als hoofddoel heeft? Welke mogelijkheden ziet u om de bescherming van burgers te verbeteren? Bent u bereid om bij de VN aan te dringen op betere burgerbescherming in Congo?

Vraag 4 
Bent u bereid binnen de Europese Unie en bij de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR aan te dringen op een verbetering van de humanitaire omstandigheden bij de opvang van Burundese vluchtelingen in omringende landen?

Vraag 5 
Wat is uw reactie op het rapport van Amnesty, waaruit blijkt dat Burundi nog steeds onveilig is ondanks de oproep van de Burundese autoriteiten aan vluchtelingen om terug te keren? Bent u bereid om in internationaal verband aan te dringen op bescherming van de eigen burgerbevolking door Burundi?

1) https://nos.nl/artikel/2193308-burundese-vluchtelingen-doodgeschoten-in-congo.html
2) https://nos.nl/artikel/2195303-amnesty-burundi-te-onveilig-voor-terugkeer-vluchtelingen.html

Meer informatie

« Terug