Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over klachten inzake de uitvoering van de zogenoemde Backpay-regeling

woensdag 14 juni 2017

Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:          Klachten inzake de uitvoering van de zogenoemde Backpay-regeling

Datum:                 14 juni 2017

Vraag 1

Hoeveel personen zijn in aanmerking gekomen voor de Backpay-regeling? 1)

Vraag 2

Aan hoeveel personen is daadwerkelijk een bedrag uitbetaald? Hoe hoog zijn de uitbetaalde bedragen gemiddeld?

Vraag 3

Hoe veel tijd heeft er gemiddeld gezeten tussen de aanvraag en de uitbeta-ling?

Vraag 4

Wat is de reden geweest van het tijdsverloop? Acht u de duur van de behandeling acceptabel gezien de hoge leeftijd van de betrokkenen?

Vraag 5

Wat is de reden dat van veel mensen uit de groep waar de regeling voor bedoeld was de aanvraag toch is afgewezen? Op welke gronden spannen sommigen van diegenen die zijn afgewezen rechtszaken aan?

Vraag 6

Bent u bereid tot een herbeoordeling van afgewezen zaken in de geest van de regeling? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Wat is de argumentatie om 15 augustus 2015 als peildatum te kiezen?

Vraag 8

Kunnen nabestaanden van inmiddels overleden mensen die onder de regeling vallen ook in aanmerking komen voor de Backpay? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Acht u de Backpay-regeling succesvol nu de uitvoering daarvan aanleiding geeft tot onvrede en rechtszaken?

1) https://peterflohr.blog/2017/02/24/uitvoering-van-de-backpay-regeling/

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug