Bijdrage Joël Voordewind spoeddebat over de voorgenomen groepsuitzetting Irakezen

dinsdag 02 november 2010

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Naar aanleiding van het mondelinge vragenuurtje van zojuist en de uitspraak van de minister dat er binnen een week een uitspraak van het Europees Hof zou komen, dring ik er bij de minister op aan om een week lang opschorting na te streven van de uitzetting van de Iraakse asielzoekers. Daartoe dien ik de volgende motie in.

 

*M

 

De Kamer,

 

gehoord de beraadslaging,

 

constaterende dat de minister voor Immigratie en Asiel voornemens is op woensdag 3 november een groepsuitzetting naar Irak plaats te laten vinden;

 

overwegende dat de Verenigde Naties een klemmend beroep doen op Nederland om voorlopig geen vluchtelingen uit Irak meer terug te sturen;

 

constaterende dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens Rule 39, betreffende de interim measures, van toepassing heeft verklaard ten aanzien van Irakezen die hun uitzetting uit Nederland aanvechten en dat het Hof tevens de Nederlandse regering heeft gevraagd objectieve informatie over de veiligheid bij terugkeer naar Irak te verstrekken;

 

overwegende dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens binnen zeer afzienbare tijd met een standpunt zal komen over de veiligheid bij terugkeer naar Irak;

 

verzoekt de regering, alle uitzettingen naar Irak in ieder geval op te schorten totdat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een standpunt in dezen heeft ingenomen en de Kamer over het standpunt van het Hof en de reactie van de regering is geïnformeerd,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Spekman, Gesthuizen, Dibi, Schouw en Ouwehand.

            Zij krijgt nr. 1365 (19637).

**

 

« Terug