Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het bericht dat de Palestijnse Autoriteit veroordeelde Hamas terroristen heeft betaald

vrijdag 09 oktober 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de Leden Kees Van der Staaij (SGP), Han ten Broeke (VVD) en Joram van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   Het bericht dat de Palestijnse Autoriteit veroordeelde Hamas terroristen heeft betaald

Kamerstuk:    2015Z18745

Datum:           9 oktober 2015

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Documents reveal Palestinian Authority paying convicted Hamas terrorists? 1)

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat de Palestijnse Autoriteit veroordeelde Hamas-terroristen financieel steunt met aanzienlijke bedragen? Klopt het dat onder meer Ibrahim Hamad en Abdullah Barghouti allebei respectievelijk $ 53,000 en $ 66,000 dollar hebben ontvangen, terwijl zij onder meer veroordeeld zijn voor de aanslag op een restaurant in 2001 waarbij ook vijf Nederlandse onderdanen zijn omgekomen? Kunt u aangeven wat het totaalbedrag is dat de Palestijnse Autoriteit tot nu toe heeft overgemaakt aan terroristen? Wat is hier uw reactie op?

Vraag 3

Herinnert u zich de motie waarin de regering wordt verzocht zich ook in EU-verband ervoor in te spannen dat dit beleid wordt ingetrokken? Wat hebben deze inspanningen tot nu toe opgeleverd? 2)

Vraag 4

Ziet u naar aanleiding van deze laatste berichten aanleiding om hiertoe extra inspanningen op te leveren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

1) Jerusalem Post, 6 oktober 2015: http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Documents-reveal-Palestinian-Authority-paying-convicted-Hamas-terrorists-420068

2) Kamerstuk 23 432 nr. 376

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug