Alice Kok - van de Geest beoogd lijsttrekker

Alicewoensdag 08 november 2017 18:16

Het bestuur van ChristenUnie Bunschoten draagt Alice Kok – van de Geest voor als beoogd lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

“We zijn erg blij dat Alice de kandidatenlijst wil aanvoeren,” aldus voorzitter Jef Landman. “De selectiecommissie heeft haar voorgedragen en die voordracht nemen we graag over richting onze leden.”

Alice Kok – van de Geest is 52 jaar en is geboren en getogen in Bunschoten. Naast haar zangcarrière is Alice sinds 2014 raadslid in de gemeente Bunschoten. Momenteel heeft zij zitting in de commissie Samenleving waar zij de portefeuille cultuur, sport en recreatie heeft. Alice heeft zich deze raadsperiode sterk beziggehouden met het onderwerp ‘Investeren in gezinnen’. Met allerlei lokale instanties is zij bezig geweest om de voorlichting voor jonge ouders en echtscheidingspreventie te bundelen.

Jef Landman geeft aan dat het bestuur ervan overtuigd is met Alice een zeer geschikte lijsttrekker te hebben. “Alice staat bekend om haar verbindende kwaliteiten en haar liefde en roots liggen in de gemeente Bunschoten. Met veel passie heeft zij de afgelopen vier jaar zich ingezet als raadslid, met name in het sociaal domein.”

“Ik heb mij van harte kandidaat gesteld voor een nieuwe raadsperiode voor de ChristenUnie,” aldus Alice Kok. “Het lijsttrekkerschap is voor mij een enorme eer, bijzonder om zo het boegbeeld te zijn van onze mooie partij en deskundige fractie. Graag wil ik de lijn van samenwerking binnen de fractie, maar ook met de andere politieke partijen doorzetten. We zijn samen verantwoordelijk voor ons mooie dorp.”

Op dinsdag 28 november nemen de leden van ChristenUnie Bunschoten tijdens de algmene ledenvergadering een definitief besluit over haar kandidatuur en de rest van de conceptkandidatenlijst.

Labels
Bunschoten

« Terug