Alexander Blankestijn niet beschikbaar als raadslid voor nieuwe periode

Alexanderwoensdag 01 november 2017 10:36

Na een periode van dertien jaar heeft Alexander Blankestijn besloten zich niet beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn en daarmee te stoppen als raadslid.

Alexander kwam in 2005 tussentijds in de gemeenteraad na een aantal jaren te hebben meegedraaid in de fractie. Namens de partij nam hij zitting in de Commissie Ruimte. Daar was hij intensief betrokken op het gebied van ruimtelijke ordening en grote projecten zoals Zuyderzee, Rengerswetering en Haarbrug-Zuid. Daarnaast heeft hij, vanuit z’n achtergrond als kostendeskundige, altijd extra aandacht gehad voor de ontwikkeling van de financiën van de Gemeente Bunschoten. 

‘De beslissing om me niet meer verkiesbaar te stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is me zwaar gevallen’, aldus Alexander. ‘Ik heb me al die jaren met veel enthousiasme ingezet voor onze prachtige gemeente. En waar het in het begin van mijn raadsperiode nog wel eens lastig was om het raadswerk te combineren met jonge kinderen die op tijd naar bed moesten, is het vooral het laatste jaar een steeds grotere uitdaging geworden om het raadswerk te combineren met een goede balans qua werk en gezin. Het is heel dubbel, want ik heb het altijd en nog steeds goed naar m’n zin gehad in de fractie en het is belangrijk werk, maar het is na deze lange periode goed om meer tijd aan mijn gezin en werk te kunnen besteden. Daarnaast ben ik van mening dat wanneer je je verkiesbaar stelt, je dat ook in de overtuiging moet doen dat je dat voor een periode van vier jaar doet. Die overtuiging heb ik nu helaas niet.’  

Hoewel de ChristenUnie Bunschoten het besluit van Alexander accepteert, betreuren bestuur en fractie het enorm dat hiermee een einde komt aan zijn jarenlange inzet. Alexander heeft zich altijd zeer constructief opgesteld en was met zijn ervaring en kunde een van grote waarde voor de ChristenUnie. De concept-kandidatenlijst zal op 28 november door het bestuur aan de leden van de ChristenUnie Bunschoten worden voorgelegd.

Labels
Bunschoten

« Terug