‘Verhoog leeftijdgrens voor verkoop alcohol'

Breezers_RTdonderdag 18 december 2008 09:39

De leeftijd waarop jongeren alcohol mogen kopen moet verhoogd worden van 16 naar 18 jaar. Dat ChristenUnie-standpunt van de krijgt vandaag bijval in het onderzoeksrapport ‘Gezond voor elkaar' van de Nationale DenkTank. Tweede Kamerlid Joël Voordewind is opgetogen over het advies van de brede kring van jonge wetenschappers.

Het onderzoek van de Nationale DenkTank laat volgens de ChristenUnie zien dat veel jongeren zich nog onvoldoende bewust zijn van de gevaren van alcohol, in het bijzonder overmatig gebruik daarvan. Voordewind: ,,Ik ben blij dat jongeren inzien dat een strikt alcohol- en drugsbeleid bijdraagt aan de gezondheidsbevordering van mensen. En dat zij erkennen dat de overheid daarvoor verantwoordelijkheid draagt."

Heldere regels
Alleen een compleet pakket maatregelen kan volgens de ChristenUnie effectief zijn. Het strafbaar stellen van alcoholbezit onder 16 jaar, een strikte handhaving van de regels voor verkoop van alcohol, het verbod op alcoholreclame voor negen uur 's avonds, en een goed sluitingstijdenbeleid maken deel uit van een compleet pakket. Voordewind: ,,Alcoholpreventie door middel van voorlichting werkt alleen in combinatie met heldere regels."

Evenals de Gezondheidsraad, Stichting Alcoholpreventie (STAP) en kinderarts Nico van der Lely pleit de Nationale DenkTank nu voor een verhoging van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol naar 18 jaar. De DenkTank ziet dit idee, dat in de Tweede Kamer is geïntroduceerd door de ChristenUnie, als een maatregel waarvan de effectiviteit bewezen is. Voordewind:,,Het is een belangrijke stap vooruit dat professionals dit zwart op wit hebben gezet. Nu is het aan de politiek om door te zetten."

Gezond gedrag
Het rapport ‘Gezond voor elkaar' bevat aanbevelingen om jongeren meer te laten bewegen en hen bewuster te maken van gezond gedrag. Net als het in november gepresenteerde ‘Convenant Overgewicht' pleit de DenkTank voor een gezamenlijke inzet van overheid en bedrijfsleven. Voordewind:,,De overheid kan bijvoorbeeld zorgen voor voldoende sportfaciliteiten. Het doel moet zijn dat jongeren zelf met hun gezondheid aan de slag gaan."

Hulp bij opvoeding
Ouders blijken vaak vragen te hebben over opvoeding, zo blijkt uit het rapport van de Nationale Denktank. De Centra voor Jeugd & Gezin bieden de laagdrempelige toegang tot opvoedingsondersteuning. De ChristenUnie kan zich goed vinden in de aanbeveling om opvoedondersteuning te bieden in de vorm van workshops. Voordewind:,,Als een opvoedworkshop kan bijdragen aan het zelfbewustzijn van opvoeders, moeten we daar werk van maken."

(foto: Ruben Timman, www.nowords.nl)

 

Labels
Alcohol
Joël Voordewind
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op '‘Verhoog leeftijdgrens voor verkoop alcohol''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2008 > december

Geen berichten gevonden