‘Gezinsnota is een ideologische doorbraak’

2009103 Congres_Rouvoetdinsdag 06 oktober 2009 09:58

De Kamer besprak maandag de Gezinsnota van minister André Rouvoet. Hij stelde vast dat zijn nota een ideologische doorbraak tot stand heeft gebracht. Het duidelijkst bleek dat in het spreken over de negatieve gevolgen van echtscheiding. Aan het eind van een urenlang debat over de nota 'De kracht van het gezin' kon minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) met een tevreden gezicht zijn conclusie trekken.

Als VVD en SGP vinden dat de minister met de gezinsnota een tegendraads verhaal heeft afgeleverd dan ,,zie ik dat als een ideologische doorbraak''. Waarop Van der Vlies (SGP) er haastig op liet volgen: ,,Dit is een goed begin''.

Dat het gezin als zodanig door dit kabinet op de kaart is gezet, en de minister zich bij alles wat er op dat gebied in het kabinet langskomt als ,,gezinstoets'' ziet, behoort tot die doorbraak, vindt Rouvoet. Het verschil met eerdere gezinsnota's is vooral merkbaar in het denken over echtscheiding en de nare gevolgen daarvan. Een paar jaar geleden werd er nog lacherig gedaan toen Joël Voordewind pleitte voor vormen van conflictbemiddeling in huwelijken die onder spanning staan. Dat is nu wel over. CDA-woordvoerder Madeleine van Toorenburg wilde haar uitdaagster Koster Kaya (D66) grif toegeven dat de ,,koers is verlegd'' wat haar betreft. Als gevolg van scheidingen spelen zich vaak ,,megadrama's af'', vertelde ze, daarbij puttend uit haar vroegere ervaring als directeur van een justitiële jeugdinrichting. Tachtig procent van de bewoners van die inrichting kwam uit een gebroken gezin. ,,De tijd om hier politiek correct mee om te gaan is voorbij'', zei Van Toorenburg. PvdA-Kamerlid Samira Bouchibti had het moeilijker met haar vroegere paarse vrienden in het spreken over echtscheiding. Ze wilde liever niet het woord 'preventie' gebruiken, maar vond het wel goed als een ouderpaar bij elkaar blijft met hulp van conflictbemiddeling. De PvdA'er legde meer nadruk op het belang van 'omgangshuizen' als de scheiding eenmaal een feit is. Meer dan een op drie huwelijken strandt immers, constateerde Bouchibti.

Minister Rouvoet erkende dat er ten opzichte van eerdere kabinetten sprake is van een trendbreuk. ,,We hebben oog voor de schaduwzijden van de echtscheiding.'' De overheid mag er niet in berusten dat kinderen vaak schade oplopen als gevolg van de scheiding van hun ouders. Tegelijk is de rol van de overheid beperkt, erkende de bewindsman.

Toerusten
Hij was zeer te spreken over de zogeheten 'eigen kracht centrale'. Dat is een mogelijkheid om ouders toe te rusten hun verantwoordelijkheid voor en in het gezin waar te maken. De praktijk van de eigen kracht benadering in andere landen heeft uitgewezen dat het werkt. Met die aanpak kan voorkomen worden dat problemen in een gezin groter worden en er professionele hulp moet worden ingeroepen. Kamerlid Voordewind (ChristenUnie) kondigde alvast aan dat hij bezig is om via een amendement te regelen dat de eigen kracht benadering wettelijk wordt verankerd. CDA en PvdA lieten blijken daar niet onwelwillend tegenover te staan. Ook de minister is er positief over.

Voordewind diende tijdens het debat een notitie in 'Een goed gezin is het halve werk'. Daarin bepleit hij verdere stappen om het gezinsbeleid vorm te geven. Van der Vlies wees zijn collega erop dat zijn fractie zes jaar geleden al een gezinsnotitie uitbracht met dezelfde titel. Rouvoet zegde de Kamer toe komend voorjaar met een vervolgnotitie te komen. Daarin gaat hij nader in op de omgangsregeling na een scheiding zoals co-ouderschap. Op verzoek van VVD, SP, D66 en SGP gaat hij ook in op de financiële positie van gezinnen. Volgens SP en SGP worden eenverdieners met een gezin veel zwaarder belast dan tweeverdieners.

Rouvoet deed maandag een oproep aan werkgevers en werknemers om een keurmerk te ontwikkelen voor gezinsvriendelijke bedrijven. Hij is ervan overtuigd dat investeringen van bedrijven in een gezinsvriendelijk beleid zichzelf terugverdienen.

Hij was zeer te spreken over de zogeheten 'eigen kracht centrale'. Dat is een mogelijkheid om ouders toe te rusten hun verantwoordelijkheid voor en in het gezin waar te maken. De praktijk van de eigen kracht benadering in andere landen heeft uitgewezen dat het werkt. Met die aanpak kan voorkomen worden dat problemen in een gezin groter worden en er professionele hulp moet worden ingeroepen. Kamerlid Voordewind (ChristenUnie) kondigde alvast aan dat hij bezig is om via een amendement te regelen dat de eigen kracht benadering wettelijk wordt verankerd. CDA en PvdA lieten blijken daar niet onwelwillend tegenover te staan. Ook de minister is er positief over.

De bewindsman liet in antwoord op vragen van de PvdA weten niets te voelen voor een padagogische tik. De Nederlandse wetgever heeft dat, sinds enige tijd, ook verboden. ,,Dan helpt het niet als mensen met gezag, zoals een imam of een dominee, zich in hun preken daarover anders uitlaten, stemde Rouvoet het PvdA- Kamerlid toe.

(Nederlands Dagblad, 5 oktober 2009)

Labels
André Rouvoet

« Terug

Reacties op '‘Gezinsnota is een ideologische doorbraak’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2009 > oktober