Onderzoek moet einde maken aan discussie over integriteit

maandag 17 mei 2004 19:04

Gespecialiseerde accountant komt met rapport over declaraties Europarlementariërs 

Het bestuur van de ChristenUnie wil dat er duidelijkheid komt in de discussie over het declaratiegedrag van de Nederlandse europarlementariërs. De integriteit van de eigen parlementariërs moet in ieder geval boven elke twijfel verheven zijn. Het motto van de ChristenUnie is tenslotte “Kies geloofwaardig”. Daarom heeft het bestuur opdracht gegeven voor een integriteitsonderzoek door een gerenommeerd en onafhankelijk accountantsbureau. De uitkomst daarvan moet met waarborging van de kwaliteit op de kortst mogelijke termijn bekend worden.
 
Het bestuur hecht er aan te waarschuwen voor snelle conclusies in deze zaak. De enkele reden voor het nadere onderzoek is de voortgaande discussie in de media die schadelijk is voor de partij en haar vertegenwoordigers in het Europarlement. Het onderzoek richt zich primair op de feiten en het toetsingskader. 
 
Toetsingskader
Het toetsingskader voor het onderzoek wordt gevormd door de Europese en Nederlandse regelgeving betreffende de schadeloosstelling (honorering) en onkostenvergoeding van parlementariërs. Verder dienen de declaraties te worden getoetst aan de gedragscode die de Nederlandse europarlementariërs in 1999 hebben ondertekend. Vastgesteld dient te worden dat de vertegenwoordigers van de ChristenUnie zich volledig hebben gehouden aan de regelgeving en de gedragscode en tevens geprobeerd hebben de schijn van onregelmatigheden te voorkomen. Voor het onderzoek en de beeldvorming over de gehanteerde praktijk zal in het kader van het onderzoek met alle betrokken personen en instanties worden gesproken.
 
Instemming
Fractievoorzitter en lijsttrekker Hans Blokland stemt in met het door het bestuur gestarte onderzoek. Hij heeft zijn volledige medewerking toegezegd en zegt de uitkomsten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. Ook wat hem betreft dient de integriteitsdiscussie zo snel mogelijk tot een eind te komen. 
 
Termijn
Het onderzoek dient zodanig plaats te vinden, dat minimaal twee weken vóór 10 juni het bestuur van de ChristenUnie zich een oordeel kan vormen over de uitkomsten van de onderzoeksvraag.
Labels
Congres

« Terug

Reacties op 'Onderzoek moet einde maken aan discussie over integriteit'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2004 > mei

Geen berichten gevonden