Staatssecretaris Ross-Van Dorp op congres Inclusief

01-11-2005 16:24 01-11-2005 16:24

Gezin én politiek

"Politiek hoort het maatschappelijk belang te dienen". Met deze uitspraak, gaf staatssecretaris Clemence Ross- Van Dorp kernachtig weer, waarom gezinsleven en politieke activiteiten niet zonder elkaar kunnen. "Een goed gezinsleven is van maatschappelijk belang en in de politiek zet men zich in voor dat belang". Zij gaf hiermee de aftrap tot het tweede inspirerende congres van de Werkgroep Inclusief op 10 september jl. De werkgroep die met name vrouwen meer bij de politiek wil betrekken, maar de mannen niet vergeet.

Politieke carrière start in speeltuin

De (CDA-)staatssecretaris kreeg de zaal ChristenUnie-ers (m/v) op haar hand toen zij uitlegde dat de christe lijke waarden, die zij van huis uit mee kreeg haar stimuleerden om politiek actief te worden. "Je leeft niet alleen voor jezelf, er is ook nog een publieke zaak!", aldus de ouders Van Dorp. Ross-Van Dorp startte haar politieke carrière min of meer toevallig. Bij het verdwijnen van een plaatselijke speel tuin mobiliseerde ze de hele buurt.

Haar actie bleek succesvol. De speel tuin blijft bestaan en Ross-Van Dorp was gespot door de lokale politici. Uiteindelijk markeerde dit voorval het begin van haar politieke loopbaan en het laat treffend zien hoe nauw poli tiek het dagelijkse leven raakt.

M/V creatiever

Zodra Ross- Van Dorp voorzitter was van de plaatselijke CDA-afdeling ver anderde zij de eenzijdige samenstel ling van het bestuur. Onder het motto: "Een heterogeen gezelschap (mannen en vrouwen samen) is veel creatiever. Zowel in de maatschappelijke onder werpen die zij agendeert, als in de wijze waarop ze dat doet." De latere staatssecretaris had een paar belangrijke tips voor haar vrouwelijke toehoorders die bestuurlijke functies ambiëren: "Het is goed om je eigen identiteit te houden, je niet voortdu rend te excuseren en duidelijk te zijn over welke tijden voor jou geschikt zijn om actief te zijn en te vergaderen."

Talent onbenut

Naast de lezing van de staatssecretaris, bevatte het Inclusief congres workshops over: netwerken, omgaan met media, campagne voeren en gemeenteraadsverkiezingen. Verder presenteerden prof. dr.Roel Kuiper en ir. Marja Jager de opzet van hun onderzoek naar vrouwenparticipatie binnen de ChristenUnie. De Werkgroep Inclusief wil, met dit onderzoek in de hand, vrouwen actief interesseren voor functies in fracties of besturen. Immers, veel talent voor de christelijke politiek blijft nog altijd onbenut. Inclusief stimuleert daarom vrouwen om op te staan en duidelijk te zeggen: ‘Hier ben ik, zet mij maar op de lijst’.

Dit artikel is verschenen in Handschrift, november 2005

Labels
Partij
Werkgroep vrouwen

« Terug

Reacties op 'Staatssecretaris Ross-Van Dorp op congres Inclusief'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2005 > november

Geen berichten gevonden