Rouvoet: regeerakkoord geen oog voor kwetsbare groepen, gezinnen en milieu

ANP-13904683-Rutte-Verhagen-Wilders-610donderdag 30 september 2010 20:24

De ChristenUnie ziet in het regeer- en gedoogakkoord een duidelijke verschuiving van christelijk-sociaal naar liberaal beleid. Het pakket bevat twijfelachtige bezuinigingsmaatregelen zonder dat er echte hervormingen worden voorgesteld. Fractievoorzitter André Rouvoet: ,,Rutte zegt de economie vlot te willen te trekken, maar komt niet met de hervormingsmaatregelen die Nederland echt socialer, sterker, innovatiever en groener maken. De woning- en arbeidsmarkt blijven op slot. Hervormingen op dit terrein heeft Wilders weten te verhinderen.”

De bezuinigmaatregelen zijn volgens de ChristenUnie alles behalve solidair. Rouvoet: ,,Bedrijven en de hogere inkomens krijgen door de bezuinigingen niet zoveel voor hun kiezen als 65-plussers, gezinnen met kinderen, arbeidsgehandicapten en mensen met een klein inkomen die hard worden getroffen.” 

De ChristenUnie is bovendien teleurgesteld dat de prioriteiten die de partij de afgelopen kabinetsperiode, samen met het CDA, op onder andere het terrein van medische ethiek, ontwikkelingssamenwerking en gezinsbeleid in het conceptregeerakkoord zijn losgelaten. Rouvoet: ,,Het woord gezin komt in het regeerakkoord alleen voor in het kader van tegengaan van gezinshereniging en over medische ethiek zwijgt het akkoord. Een forse korting van een kleine 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking maakt dit rijtje er niet fraaier op.”

In de grote hoeveelheid maatregelen op veiligheidsgebied en vooral integratie- en vreemdelingenbeleid ziet de ChristenUnie een handreiking aan de partij van Wilders. De uitvoering van de voornemens op het gebied van vreemdelingenbeleid zijn echter zeer onzeker door strijdigheid met mensenrechtenovereenkomsten en andere internationale verdragen. Rouvoet: ,,Maar al die voorstellen zetten wel de toon: niet de binding aan Nederland wordt leidraad van het beleid, maar het hanteren van een scheidslijn tussen ‘wij’ en ‘zij’. Dat getuigt van weinig samenbindend vermogen. Iets dat we in deze tijd juist zo hard nodig hebben.”

De ChristenUnie is tevreden met aspecten uit het akkoord zoals de verhoging van het aantal agenten, het verder gaan met het stevige coffeeshopbeleid, verhoging van de prostitutieleeftijd naar 21 jaar, handhaven van het kraakverbod en ook over de Israël-paragraaf is de ChristenUnie te spreken.

(Foto: ANP / Valerie Kuypers)

Labels
André Rouvoet
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Rouvoet: regeerakkoord geen oog voor kwetsbare groepen, gezinnen en milieu'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2010 > september