Reactie ChristenUnie uitslag Eerste Kamerverkiezingen

20110524-Arie-Slob-SGP-123-05-2011 16:26 23-05-2011 16:26

Arie Slob, fractievoorzitter van de tweedekamer fractie van de ChristenUnie, 'Een teleurstellende uitslag. We hadden graag die derde zetel gehad. We meenden daar ook op te kunnen rekenen vanwege onze grotere rest en de wijze waarop we daar sinds jaar en dag in relatie met de SGP mee omgaan. De SGP heeft ervoor gekozen de omgang met VVD en PVV te prefereren. Dat recht hebben ze, maar het betekent wel een breuk met de omgang die wij in de EK al decennialang hebben. Op basis daarvan behaalde de SGP met onze steun in 2007 nog haar tweede zetel. Nu maakt men met voor ons weinig overtuigende argumenten een andere keuze. Het is niet anders.'

Roel Kuiper, 'Onze beide senatoren zullen in de komende jaren de politieke boodschap van de ChristenUnie in de EK vertolken. Dat zullen zij – net als de ChristenUnie-parlementariers in de TK - met een open houding richting het kabinet doen.'

Peter Blokhuis, bestuursvoorzitter van de ChristenUnie: ‘In het verleden was er steeds sprake van lijstverbindingen tussen ChristenUnie, SGP en het CDA, waardoor reststemmen automatisch ten goede kwamen aan een van christelijke partijen. Nu dat systeem niet meer mogelijk is, wordt de verdeling van reststemmen in feite overgelaten aan het overleg tussen de partijen. Zoals bekend behaalde de ChristenUnie op grond van het aantal statenzetels en de daaraan toegekende punten 2,57 zetel en de SGP 1,46 zetel. Er zijn bestuurscontacten geweest tussen ChristenUnie en SGP. Duidelijk is dat beide partijen hechten aan de samenwerking in de Eerste Kamer. Bestendiging van deze samenwerking is van belang voor de christelijke politiek.

Vanaf het allereerste contact tussen ons is van ChristenUnie - zijde ingebracht dat op grond van bestaande praktijken de partij met de ‘grootste rest’ de steun van de ander krijgt om de restzetel te verzilveren. Aan de zijde van de SGP waren er bezwaren om met deze redenering mee te gaan. Dat heeft ons bevreemd. Wij hebben het hoofdbestuur van de SGP daarom alsnog gevraagd een zodanig stemadvies te geven aan SGP-statenleden dat de restzetel verzilverd kan worden op de manier die altijd gangbaar tussen ons is geweest.

Van onze kant hebben wij het verlangen geuit dat de samenwerking onder leiding van onze fractievoorzitter Roel Kuiper bestendigd zal worden en verder geoptimaliseerd. Onze partijen kunnen samen in de Eerste Kamer door de positie die wij innemen politieke invloed uitoefenen en zullen daar temeer toe in staat zijn naarmate wij dat in gezamenlijkheid doen.

Waar het SGP bestuur nu anders lijkt te hebben geadviseerd aan haar Statenleden betreuren wij dat zeer.

De verantwoordelijkheid voor het verloren gaan van de potentiele vierde zetel voor de ChristenUnie/SGP ligt daarmee niet bij de ChristenUnie maar bij de SGP.'

Labels
Arie Slob
Roel Kuiper

« Terug

Nieuwsarchief > 2011 > mei

Geen berichten gevonden