Kamer: heroverweeg toetredingsonderhandelingen Turkije

turkije eudinsdag 08 april 2014 15:36

Een Kamermeerderheid wil dat de regering de toetredingsonderhandelingen met Turkije heroverweegt naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in dit land. Een motie met deze strekking van Kamerlid Gert-Jan Segers werd vandaag aangenomen. Segers: ,, Kort en goed, wat mijn fractie betreft zijn deze onderhandelingen een doodlopende weg die alleen maar tot groeiende frustratie in zowel Turkije als Europa zal leiden. Laten we daar een punt achter zetten en werken naar een beter perspectief, dat van een geprivilegieerd partnerschap.”

Volgens het Kamerlid is er in de afgelopen acht jaar zeer weinig voortgang geboekt in de onderhandelingen met Turkije over een EU-lidmaatschap. ,,Sinds 2013 heeft de EU in ruime mate pre-accessiegelden verstrekt aan Turkije, onder meer voor de versterking van de rechtsstaat en de mensenrechten. De situatie verbetert niet, maar verslechtert zelfs. Turkije respecteert burgerlijke vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en de persvrijheid in eigen land niet. Bijvoorbeeld door de blokkade van Twitter en YouTube."

In de motie wordt de regering gevraagd te onderzoeken of de recente ontwikkelingen in Turkije voor de lidstaten aanleiding zijn om hun positie ten aanzien van de  toetredingsonderhandelingen te herzien. Ook wordt de regering verzocht steun te zoeken bij andere lidstaten voor het gedeeltelijk stopzetten of opschorten van de zogenoemde pre-accessiegelden.


MOTIE

 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de afgelopen acht jaar zeer weinig voortgang is geboekt in de onderhandelingen met Turkije over een EU-lidmaatschap;

overwegende, dat Turkije burgerlijke vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst en de persvrijheid in eigen land niet respecteert, wat onder meer tot uiting kwam in de blokkade van Twitter en YouTube;

overwegende, dat de EU in 2013 in ruime mate pre-accessiegelden heeft verstrekt aan Turkije, onder meer voor versterking van de rechtsstaat en de mensenrechten;

overwegende, dat volgens het kabinet nog steeds sprake is van serieuze tekortkomingen op het terrein van de rechtsstaat en mensenrechten en dat hierdoor de huidige situatie in Turkije niet in lijn is met de vereiste Europese normen en maatstaven;

verzoekt de regering te onderzoeken of de recente ontwikkelingen in Turkije voor de lidstaten aanleiding zijn om hun positie ten aanzien van de  toetredingsonderhandelingen te herzien en de Kamer daarover na de eerstvolgende Raad van Algemene Zaken te informeren;

verzoekt de regering tevens steun te zoeken bij andere lidstaten voor het gedeeltelijk stopzetten danwel opschorten van de pre-accessiegelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Labels
Europa
Gert-Jan Segers
Tweede Kamer

« Terug

Reacties op 'Kamer: heroverweeg toetredingsonderhandelingen Turkije'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief > 2014 > april