Technische vereisten binnenvaart

Nijmegen13-09-2016 11:31 13-09-2016 11:31

Reactie door Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), schaduwrapporteur
en Lid van de Transportcommissie van het Europees Parlement:

 

‘Deze week keurt het Europees Parlement het rapport Belet, over technische voorschriften in de binnenvaart, goed. Het Parlement wil flink controle houden op de technische vereisten. Dat vind ik onnodig: dat soort zaken laat ik graag aan de experts van de CCR over. Maar het is wel belangrijk dat we in Europa afspraken maken. Een veilige en efficiënte binnenvaart met een gelijk speelveld (level playing field) is goed voor Europa en goed voor Nederland.’

 

‘Als het gaat om veiligheid en efficiëntie in de binnenvaart moet de experts van de Rijnvaart Commissie in overleg met de sociaaleconomische bonden aan het roer staan. Met dit rapport wil het Parlement ook nog haar plasje doen over de afgesproken regels. Dat is onnodig. De binnenvaartsector in Europa is goed georganiseerd en kan haar eigen boontjes doppen. Maar ik ben blij dat er nu resultaat is. We verbeteren de binnenvaart hiermee: er komt een gelijk speelveld voor iedere binnenschipper.’

 

‘In mijn bijdrage aan het rapport Belet heb ik me hard gemaakt voor een sterke en zelfstandige binnenvaartsector in Europa. Dat is waar ik mijn best voor blijf doen in het Europees Parlement.’

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toelichting

Het rapport Belet gaat over technische vereisten op de binnenwateren van Europa. De EU wil daar afspraken over maken om een hoog niveau van veiligheid en efficiëntie te garanderen. Dat moet echter in samenspraak met de reeds lang bestaande vertegenwoordiger van de scheepvaart op de Rijn, te weten het Centrale Comité voor de Rijnvaart (CCR). Dit Comité heeft van oudsher zeggenschap over regels en voorschriften voor de Rijnvaart. Omdat Europa meer rivieren telt is besloten een overlegorgaan tussen de EU en de CCR te starten. Dit is CESNI (Comité européen pour l’élaboration de standards dans le domaine de la navigation intérieure). In CESNI zitten binnenvaartexperts, zodat snel en kwalitatief kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden. In CESNI worden regels afgesproken voor de hele Europese binnenvaart.

 

Het belangrijkste punt van discussie tijdens de behandeling van dit voorstel was de autonomie van CESNI. De Europese lidstaten, die vertegenwoordigd zijn in CESNI, wilden graag dat de door CESNI vastgestelde regels direct rechtsgeldig zouden worden. Het Europees Parlement echter kon hier niet mee leven. Het Parlement vond dat hiermee geen recht gedaan wordt aan haar medewetgevende en controlerende taken. Daarom stelde het Europees Parlement voor dat alle door CESNI vastgestelde regels eerst langs het Europees Parlement moeten, zodat men eventueel bezwaar kan aantekenen.

 

In deze onderhandelingen kreeg het Parlement zijn zin, en dus gaan de door CESNI vastgestelde regels nu eerst in een zogenaamde scrutinyprocedure langs het Parlement. Als hier binnen 3 maanden geen bezwaar wordt aangetekend, zijn de regels automatisch aangenomen. De inhoud van de regels blijft gewoon worden vastgesteld door de experts in CESNI.

 

De stemming deze week in het Parlement betreft een zogenaamde tweede lezing. Het Parlement bevestigt of verwerpt daarin het resultaat van de onderhandelingen met de Raad (Europese lidstaten).

 

Het oorspronkelijke Commissievoorstel is hier te vinden:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0622&from=EN  

 

Het eerste rapport van Ivo Belet, rapporteur voor het Europees Parlement, is hier te vinden:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0343+0+DOC+PDF+V0//NL  

 

Het uiteindelijke rapport, na onderhandeling van Raad en Parlement, waarover wordt gestemd is hier te vinden:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7532-2016-REV-2/nl/pdf  

« Terug

Nieuwsarchief > 2016

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari